Prijevodi u hrvatski:

  • promašiti 

Primjer rečenice s "to miss", prijevod memorije

add example
Also, we 've opened the issue of missing persons in order to [ determine ] the fate of allNadalje, otvorili smo i pitanje nestalih osoba kako bismo [ utvrdili ] njihovu sudbinu
I' m going to miss youNedostajat ćeš mi
Miss Party- Party- All- Night- Long and I never ever got to feel like that, everMiss Party- Party- cijelu- noć a ja to nikad neću osijetiti, nikad
But you' ve got to make up your mind about finding somewhere for Miss JaneAli morate da odlučite naći netko mjesto za g- đicu
Kostelic ‧ returned to competition in November after missing an entire season due to health problems, including knee operations and thyroid surgeryKostelić ‧ vratila se natjecanjima u studenom prošle godine nakon što je propustila cijelu sezonu zbog zdravstvenih problema, uključujući operaciju koljena i operaciju štitnjače
It' s going to be hard to identify the bodies with out missing persons reportsBiti će teško identificirati tijela bez prijava nestalih osoba
I' il go out and mention to them that the cat is missing... and I' il ask them if they' ve seen herIzaći ću i spomenuti im da je mačka nestala...... i pitat ću ih da li su je vidjeli
No, I want to ask Miss Soci' s advice about somethingNe, želio bih zatražiti savjet od gđice Soci
It was a pleasure to see you again, Miss KesslerDrago mi je što sam te video, gđice Kessler
I' m going to miss you guysNedostajaćete mi ljudi
Mitchell' s fine about me missing toboggan practise this time, but I said I' d pop over after, just to hang out for a bitMitchell se slaže da ovaj put ne odem na trening, ali navratit ću kasnije do njega.Ali
You don' t want to miss the funNe zeIite vaIjda propustiti zabavu?
Miss Paige, the queen would like to see you immediatelyGospođice Paige, Kraljica želi da vas vidi odmah
Yeah, I didn' t want you to miss anythingDa, nisam želio da nešto propustiš
Luckily, most of us finde the courage to tell friends that we' il miss themNa sreću, većina nas pronađe hrabrosti da kažemo prijateljima kako će nam nedostajati
SETimes: If you become Miss World, what will your obligations be and what do you hope to achieve with that title?SETimes: Postanete li Miss svijeta, kakve će biti vaše obveze i što se nadate postići tom titulom?
You think people are saying that they want to see some scabby crout beat up on little miss what' s her name?Misliš da ljudi govore kako žele vidjeti neku staru kozu kako mlati malu curicu?
I see that my overture is a shock to you, Miss Day, and I' il not force you for an answer straightawayVidim da vas je moj prijedlog iznenadio, gđice Day, i neću od vas odmah zahtjevati odgovor
Miss Bennet, I wish that you wouldn' t attempt to sketch my character at the present momentŽelio bih kada nebiste pokušavali ocrtati moj karakter u ovom trenu
" Parliament misses the mechanism that would force the institutions or the government to make a deeper assessment of the auditor 's findings, find those who committed the mistakes or violated criteria, and take concrete measures, " Rexhepi told SETimes" Parlamentu nedostaje mehanizam kojim bi nagnao institucije ili vladu na provođenje dublje procjene zaključaka revizora, pronalaženje onih koji su počinili pogreške ili narušili kriterije i poduzimanje konkretnih mjera ", rekao je Rexhepi za SETimes
Miss Ennslin, I hope we can continue to meetGospođice Ennslin, nadam se da ćemo nastaviti sa sastancima
Miss Hazel Marshall, please report to the flight information counterUmoljava se gdica Hazel Marshall da se javi na šalter informacija
It is , however , very much an open question whether the Hague prosecution will award a passing grade to Croatia ' s cooperation if it is not established who in the chain of military command was the last link where precisely determined documentation went missing .Međutim , veliko je pitanje hoće li haaško tužiteljstvo dati prolaznu ocjenu hrvatskoj suradnji ako se ne utvrdi tko je u vojnom lancu zapovijedanja bio zadnja karika gdje je točno određena dokumentacija nestala .
Talks between Belgrade and Pristina-- the first since ‧ are expected to focus on energy, transport and telecommunications, co-operation in refugee returns, and missing personsPrema očekivanjima razgovori između Beograda i Prištine-- prvi od ‧ bit će usredotočeni na energetske izvore, promet i telekomunikacije, suradnju glede povratka izbjeglica i nestale osobe
We' d miss a lot less if you made your informants available to us and of course to the bureauBilo bi nam lakše kada bi nam otkrili identitet vašeg doušnika
Stranica 1. Pronađeno 347396 rečenice podudaranje izraz to miss.Pronađeno u 126,169 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.