Prijevodi u hrvatski:

  • promašiti 

Primjer rečenice s "to miss", prijevod memorije

add example
And may I just say to our listeners they are missing... a sweet soda shop treat by not being here to see... what a knockout you really are, LizI mogu li samo reći našim slušateljim da propuštaju... slatku gozbu tako što nisu ovdje da bi vidjeli... kakva si zapravo bomba, Liz
Sara and her colleague Zvonko Seb , from KOSSP Zagreb , had to search in very steep sector , which was quite far away from the place where , eventually , Croatian Rescue Mountain service found missing lady , around 12 o’ clock . She unfortunately was not alive .Sara je s kolegom Zvonkom Šebom iz KOSSP- a Zagreb , dobila za pretraživanje vrlo strmi sektor , relativno udaljen od mjesta gdje je HGSS oko 12 h pronašao nestalu osobu , koja na žalost više nije bila živa .
" I think Kosovo must analyse the political situation better, do studies in the field to show real political topicality and then build a system of democratic government, while checks and balances should be built between the pillars of power, as they are missing now in practice, " Bytyçi said" Mislim da Kosovo mora bolje proanalizirati političku situaciju, provesti istraživanja na terenu kako bi se pokazala istinska politička stvarnost i potom izgraditi sustav demokratske vladavine, dok se stupovi vlasti trebaju međusobno kontrolirati i uravnotežavati, jer sada toga nedostaje u praksi ", rekao je Bytyçi
He expressed regret at the Kosovo Serbs ' withdrawal, terming it a " missed opportunity to engage in a process which is of central importance for all of Kosovo 's communities, not least the Serb community "Izrazio je žaljenje zbog povlačenja kosovskih Srba, nazvavši to " propuštenom prigodom za sudjelovanje u procesu koji je od iznimnog značaja za sve zajednice na Kosovu, naročito za srpsku zajednicu "
It looks like we both missed our chance to be heroesČini se da smo obojica propustili priliku da budemo heroji
Captain Ainsworth, may I present to you Miss Ann WalkerKapetane Ainsworth, dopustite da vam predstavim gđicu Ann Walker
Hello, this is Miss Jody.Can' t get to the phoneTrenutno ne mogu se javiti
I used to look at the night sky and wonder why there was something...- Missing.- YeahKao dijete gledao sam u nebo i pitao se...- Nedostaje li što
Miss Finncannon, it' s a pleasure to meet yougđice Finkenon, zadovoljstvo je upoznati vas
I' ve been trying to locate our missing laptopPokušavam locirati nestali laptop
And what have I done to my son, Miss Ross?Što sam ja njemu učinio, gđice
He missed his chances to crush Lee at GettysburgPropustio je svoju priliku da uništi Leea kod Gettysburga
Well, my friend Dora, that' s Miss DuFran, has offered us her house to shareMoja prijateljica Dora, a to je gđica DuFran, ponudila je da živimo u njenoj kući
I' m starting to miss the MississippiPočinje mi nedostajati Mississippi
Miss Williams, this has got to stopG- đice Williams ovo mora prestati
Don’ t miss the craziest festival of youth , beauty and dance that will , along the hottest music hits , make this event the most magical party you’ ve ever been to .Ne propustite najluđi festival mladosti , ljepote i plesa , koji će uz vruće glazbene hitove , ovaj event učiniti najčarobnijom zabavom koju ste ikada posjetili .
" To find out who this Miss Doolittle is" Saznati tko je gdica Doolittle
I' m going to miss you too, BenjaminI ti ćeš meni nedostajati, Benjamine
Miss Sawyer, I don' t think you all are gonna make it to MexicoGđice Sawyer, sumnjam da ćete uspjeti doći do Meksika
I can, t tell you how sorry I am to miss thatNe mogu ti reći koliko mi je žao što ću to da propustim
Miss Simple?Well, she had to... uh... uhEto, moralaje
I' m starting to miss the love from the streetsFali mi ulica
He said the first topic to be discussed should be the fate of missing and kidnapped peopleKazao je kako prva tema za razmatranje treba biti sudbina nestalih i otetih osoba
Luckily, most of us finde the courage to tell friends that we' il miss themNa sreću, većina nas pronađe hrabrosti da kažemo prijateljima kako će nam nedostajati
Add if something is missing to complete the taste and serve .Dotjerati okus i poslužiti .
Stranica 1. Pronađeno 347784 rečenice podudaranje izraz to miss.Pronađeno u 326,985 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.