Prijevodi u hrvatski:

  • promašiti 

Primjer rečenice s "to miss", prijevod memorije

add example
Because if we miss our flight, we' re going to miss our wedding day, and if we miss our wedding day, we' re gonna miss our wedding nightAko propustimo naš let propustit ćemo naš dan vjenčanja i ako propustimo naš dan vjenčanja, propustit ćemo našu vjenčanu noć
I' m sorry to say, I missed that, but I promise not to miss it next timeNažalost, gospođo, to smo propustili... no idući put nećemo
“ In any missing persons case , the police first need to collect as much information on the missing person as possible , as well as all possible motives for their disappearance .“ Kod svakog nestanka na početku istrage treba skupiti što više podataka o nestaloj osobi i mogućim motivima nestanka .
After the ICO closes and EULEX reduces its presence, he says, " Kosovo will miss what it has been missing so far: accountability and responsibility of the leadership... [ leading to ] evident failures, which in a way or another, have been covered by the foreigners, " Beqaj told SETimesNakon što se MCU zatvori i EULEX smanji svoju nazočnost, kaže, " Kosovu će nedostajati ono što mu i sada nedostaje: odgovornost i obveza vodstva... [ što dovodi do ] očitih neuspjeha, koje su, na ovaj ili onaj način, pokrili stranci ", rekao je Beqaj za SETimes
A single, cross ethnic missing persons organisation was formed in Bosnia and Herzegovina (BiH) last month, in an effort to ease the search for thousands of people still missing from the ‧ conflictU Bosni i Hercegovini (BiH) prošlog je mjeseca uspostavljena jedinstvena, međuetnička organizacija za nestale osobe u cilju olakšavanja potrage za tisućama ljudi koje se još uvijek smatraju nestalima nakon sukoba
Looks to me like I missed you more than you missed meTi si meni više nego ja tebi
" On behalf of the Executive Vice President of Personnel...I' ve been authorized to inform you that, Captain Nathan William Rooker... has been declared missing in... missing in action. "U ime izvršnog zamjenika osoblja ovlašten sam da vas obavijestim da je kapetan Nathan William Rukar proglašen za nestalo lice u akciji
First, we' re going to give you Miss Personality and Miss CongenialPrvo, dat ćemo vam Miss Osobnosti i Miss Simpatičnosti
Second and third place went to Miss Lithuania, Valentina Bezusaja, and Miss Latvia, Kristina DjadenkoDrugo i treće mjesto zauzele su Miss Litve Valentina Besuzaja i Miss Latvije Kristina Djadenko
Jelena Markovic ‧ won this year 's Miss Serbia title on Monday (July ‧ th) and will go on to represent the country at the Miss World pageant in Johannesburg, South Africa, in DecemberJelena Marković ‧ osvojila je ovogodišnji naslov Miss Srbije u ponedjeljak ( ‧ srpnja) i predstavljat će zemlju u prosincu na natjecanju za Miss svijeta u Johannesburgu, u Južnoj Africi
The newly founded Missing Persons Institute (MPI) unites Bosniak, Croat and Serb organisations, in the hopes of fostering inter-ethnic co-operation to find those still missingNovoutemeljeni Institut za nestale osobe (MPI) ujedinio je organizacije Bošnjaka, Hrvata i Srba s nadom jačanja međuetničke suradnje u pronalaženju osoba koje se još uvijek smatraju nestalima
Miss Russia, Ksenia Sukhinova, was crowned Miss World ‧ in the event that was televised to over ‧ billion people in ‧ countriesMiss Rusije Ksenia Sukhinova okrunjena je kao Miss svijeta ‧ na manifestaciji čiji su izravan prijenos pratile ‧ milijarde ljudi u ‧ zemalja
Because someday you are going to come to your senses, Will, and you' re going to get over that little Miss Crazypants, and you' re going to come back to the one woman who really knows how to love youZato što ćeš se jednog dana opametiti, Will, i preboliti tu malu Gospođicu Ludaču, i vratiti se jedinoj ženi koja stvarno zna kako te voljeti
I miss you more to daily and I am not able to to wait to speak to you to the faceSve mi više nedostaješ i jedva čekam da dotaknem tvoje prelijepo lice
The intercepts have missing words and garbled lines... so to explain the decrypts, we have to try to interpret... what we think they' re trying to doPorukama nedostaju riječi i sadrze iskrivljene linije.Da objasnimo šifre... moramo pokušati interpretirati ono što mislimo da će učiniti
By selling my boat, which belongs to me, which used to belong to us...... but you missed the divorce so now it belongs to meProdajom mog broda, koji pripada meni, a nekada je pripadao nama, ali kako nisi došao na razvod, sada pripada meni
For all citizens of Rijeka who missed our spring invitation to make a switch to a healthy and nonviolent diet , Animal Friends Croatia prepared vegetarian food tasting on July 7 at the Republic of Croatia Square in order to encourage them to stop eating animals and start enjoying the richness and variety of vegetarian cuisine , including the vegetarian steaks and kebabs .Svim Riječanima koji su propustili proljetni poziv prema zdravoj i nenasilnoj prehrani , Prijatelji životinja priredili su 7 . srpnja na Trgu Republike Hrvatske na Korzu vegetarijansku degustaciju kako bi ih potaknuli na odbacivanje jedenja životinja i kako bi počeli uživati u bogatstvu i raznolikosti vegetarijanske prehrane u kojoj ne nedostaju niti jela poput odrezaka i ćevapa .
To gain ground on Josipovic , the Mayor of Zagreb has to pick up the votes of the HDZ , right-wing candidates , and to get those who missed the first round out to the polls .Da ugrozi Josipovića , zagrebački gradonačelnik trebao bi pokupiti glasove HDZ- a , desničarskih kandidata , ali i stimulirati na izlazak one birače koji su propustili prvi krug .
Not wantin ' to intrude on her,Miss Stubbs was having asked me to find out, might I ask you to speak in her stead as to something I believe we both know where she stand on?Ne želim ju smetati, gđica Stubbs me zamolila da upitam, da li mogu s tobom razgovarati u njezino ime o nečemu što vjerujem da oboje znamo njeno mišljenje?
You wall miss knowledge and experience to be able to push it to the end , so you will remain nothing more than to ask other colleagues for help .Nedostajat će vam i znanja i iskustva da biste ga mogli izgurati do kraja , stoga vam neće preostati ništa drugo nego da ostale kolege zamolite za pomoć .
DECT 6.0 Digital technology Fully integrated digital answering system Expandable system ( use up to 12 handsets through a single phone jack ) Five-handset system Call transfer using intercom Conference between an outside line and up to 2 handsets Handset locator Handset volume control Hearing aid compatible Large lighted display Last 5 number redial Lighted keypad Line status indication On-hook dialing Ringer volume control Selectable ringer tones Table/ wall mountable Wireless-network friendly Display dial Missed call indicator Voicemail waiting indicator Fully integrated digital answering system Digital answering system is built into the telephone . 50 name/ number phonebook directory It stores up to 50 names and phone numbers for easy dialing .DECT 6. 0 Digitalni tehnologija Potpuno integriran digitalni odgovaranje sistem Proširiv sistem ( koristiti do 12 uREĐAJI kroz jedan singl telefonska utičnica ) Pet- ručni telefon sistem Prebacivanje poziva pomoću interfon Konferencija između Array van linija i do 2 uREĐAJI Ručni telefon locator Ručni telefon regulator jakosti zvuka Saslušanje pomoć kompatibilan Veliki osvijetljeni prikaz Zadnji 5 broj ponovno biranje Osvijetljeni tipkovnica Linija status indikacija Na- kuka biranje Zvonilac regulator jakosti zvuka Selektivan zvonilac zvona Stol/ zid mountable Bežični- mreža prijateljski Prikaz brojčan ik Propustili poziv indikator Govorna pošta čekanje indikator Potpuno integriran digitalni odgovaranje sistem Digitalni odgovaranje sistem je sagrađen u taj telefonski . 50 ime/ broj imenik imenik To prodavaonica do 50 imena i telefon brojeva za lako biranje .
I did learn however, that they' ve contacted the fleet' s captains...... to inform them that several of their ships will be requisitioned...... to expand the search for Laura Roslin and the missing baseship. while our tylium shipments will be diverted to support that missionNo, saznao sam preko razgovora s kapetanima flote da su obaviješteni da će njihovi brodovi biti potrebni u daljnjoj potrazi za Laurom Roslin i nestalim baznim brodom, dok će naše isporuke tilija biti preusmjerene za tu misiju
Miss Jensen, if that were true, if I brought you down here in the middle of the afternoon just to talk to you and get to know you better, that would be a serious abuse of my authorityGđice Jensen, da je to istina, da sam vas doveo ovdje usred popodneva samo da razgovaram s vama i da vas bolje upoznam, to bi bila teška zloupotreba mojih ovlasti
I try not to go to the bathroom until Ed goes to the bathroom... so I don' t miss anythingNe idem u zahod dok Ed ne ode... da ne bih što propustio
According to Sanader, the refugee return issue should be solved by the end of ‧ and Zagreb continues to place a top priority on determining what happened to the approximately ‧ roats who went missing during the ‧ conflictPrema Sanaderovim riječima, pitanje povratka izbjeglica trebalo bi biti riješeno do konca ‧ godine, a utvrđivanje činjenica o sudbini oko ‧ rvata koji su nestali tijekom sukoba ‧ ostaje jedan od glavnih prioriteta Zagreba
Stranica 1. Pronađeno 347396 rečenice podudaranje izraz to miss.Pronađeno u 689,661 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.