Prijevodi u hrvatski:

  • promašiti 

Primjer rečenice s "to miss", prijevod memorije

add example
Because if we miss our flight, we' re going to miss our wedding day, and if we miss our wedding day, we' re gonna miss our wedding nightAko propustimo naš let propustit ćemo naš dan vjenčanja i ako propustimo naš dan vjenčanja, propustit ćemo našu vjenčanu noć
I' m sorry to say, I missed that, but I promise not to miss it next timeNažalost, gospođo, to smo propustili... no idući put nećemo
Jelena Markovic ‧ won this year 's Miss Serbia title on Monday (July ‧ th) and will go on to represent the country at the Miss World pageant in Johannesburg, South Africa, in DecemberJelena Marković ‧ osvojila je ovogodišnji naslov Miss Srbije u ponedjeljak ( ‧ srpnja) i predstavljat će zemlju u prosincu na natjecanju za Miss svijeta u Johannesburgu, u Južnoj Africi
“ In any missing persons case , the police first need to collect as much information on the missing person as possible , as well as all possible motives for their disappearance .“ Kod svakog nestanka na početku istrage treba skupiti što više podataka o nestaloj osobi i mogućim motivima nestanka .
A single, cross ethnic missing persons organisation was formed in Bosnia and Herzegovina (BiH) last month, in an effort to ease the search for thousands of people still missing from the ‧ conflictU Bosni i Hercegovini (BiH) prošlog je mjeseca uspostavljena jedinstvena, međuetnička organizacija za nestale osobe u cilju olakšavanja potrage za tisućama ljudi koje se još uvijek smatraju nestalima nakon sukoba
Second and third place went to Miss Lithuania, Valentina Bezusaja, and Miss Latvia, Kristina DjadenkoDrugo i treće mjesto zauzele su Miss Litve Valentina Besuzaja i Miss Latvije Kristina Djadenko
After the ICO closes and EULEX reduces its presence, he says, " Kosovo will miss what it has been missing so far: accountability and responsibility of the leadership... [ leading to ] evident failures, which in a way or another, have been covered by the foreigners, " Beqaj told SETimesNakon što se MCU zatvori i EULEX smanji svoju nazočnost, kaže, " Kosovu će nedostajati ono što mu i sada nedostaje: odgovornost i obveza vodstva... [ što dovodi do ] očitih neuspjeha, koje su, na ovaj ili onaj način, pokrili stranci ", rekao je Beqaj za SETimes
First, we' re going to give you Miss Personality and Miss CongenialPrvo, dat ćemo vam Miss Osobnosti i Miss Simpatičnosti
Miss Russia, Ksenia Sukhinova, was crowned Miss World ‧ in the event that was televised to over ‧ billion people in ‧ countriesMiss Rusije Ksenia Sukhinova okrunjena je kao Miss svijeta ‧ na manifestaciji čiji su izravan prijenos pratile ‧ milijarde ljudi u ‧ zemalja
The newly founded Missing Persons Institute (MPI) unites Bosniak, Croat and Serb organisations, in the hopes of fostering inter-ethnic co-operation to find those still missingNovoutemeljeni Institut za nestale osobe (MPI) ujedinio je organizacije Bošnjaka, Hrvata i Srba s nadom jačanja međuetničke suradnje u pronalaženju osoba koje se još uvijek smatraju nestalima
" On behalf of the Executive Vice President of Personnel...I' ve been authorized to inform you that, Captain Nathan William Rooker... has been declared missing in... missing in action. "U ime izvršnog zamjenika osoblja ovlašten sam da vas obavijestim da je kapetan Nathan William Rukar proglašen za nestalo lice u akciji
Looks to me like I missed you more than you missed meTi si meni više nego ja tebi
I miss you more to daily and I am not able to to wait to speak to you to the faceSve mi više nedostaješ i jedva čekam da dotaknem tvoje prelijepo lice
Because someday you are going to come to your senses, Will, and you' re going to get over that little Miss Crazypants, and you' re going to come back to the one woman who really knows how to love youZato što ćeš se jednog dana opametiti, Will, i preboliti tu malu Gospođicu Ludaču, i vratiti se jedinoj ženi koja stvarno zna kako te voljeti
By selling my boat, which belongs to me, which used to belong to us...... but you missed the divorce so now it belongs to meProdajom mog broda, koji pripada meni, a nekada je pripadao nama, ali kako nisi došao na razvod, sada pripada meni
To gain ground on Josipovic , the Mayor of Zagreb has to pick up the votes of the HDZ , right-wing candidates , and to get those who missed the first round out to the polls .Da ugrozi Josipovića , zagrebački gradonačelnik trebao bi pokupiti glasove HDZ- a , desničarskih kandidata , ali i stimulirati na izlazak one birače koji su propustili prvi krug .
You wall miss knowledge and experience to be able to push it to the end , so you will remain nothing more than to ask other colleagues for help .Nedostajat će vam i znanja i iskustva da biste ga mogli izgurati do kraja , stoga vam neće preostati ništa drugo nego da ostale kolege zamolite za pomoć .
For all citizens of Rijeka who missed our spring invitation to make a switch to a healthy and nonviolent diet , Animal Friends Croatia prepared vegetarian food tasting on July 7 at the Republic of Croatia Square in order to encourage them to stop eating animals and start enjoying the richness and variety of vegetarian cuisine , including the vegetarian steaks and kebabs .Svim Riječanima koji su propustili proljetni poziv prema zdravoj i nenasilnoj prehrani , Prijatelji životinja priredili su 7 . srpnja na Trgu Republike Hrvatske na Korzu vegetarijansku degustaciju kako bi ih potaknuli na odbacivanje jedenja životinja i kako bi počeli uživati u bogatstvu i raznolikosti vegetarijanske prehrane u kojoj ne nedostaju niti jela poput odrezaka i ćevapa .
Not wantin ' to intrude on her,Miss Stubbs was having asked me to find out, might I ask you to speak in her stead as to something I believe we both know where she stand on?Ne želim ju smetati, gđica Stubbs me zamolila da upitam, da li mogu s tobom razgovarati u njezino ime o nečemu što vjerujem da oboje znamo njeno mišljenje?
The intercepts have missing words and garbled lines... so to explain the decrypts, we have to try to interpret... what we think they' re trying to doPorukama nedostaju riječi i sadrze iskrivljene linije.Da objasnimo šifre... moramo pokušati interpretirati ono što mislimo da će učiniti
" The only thing we can do now is to do our best in finding the missing and killed ones-- to bury them with dignity-- and to punish those who are responsible for the crime" Jedina stvar koju sada možemo učiniti je dati sve od sebe kako bi pronašli nestale i ubijene-- dostojanstveno ih pokopali-- i kaznili one koji su odgovorni za zločin
Miss Roark, I would like to introduce to you--Lucien Wilbanks, third white man in Mississippi to join the NAACP...... permanently disbarred by the superior court...... for attacking police who busted a picket line in the EPSO oil strikeDa vam prestavim... ovo je Lucien Wilbanks, treći bijelac u Udruzi... za napredak obojenih kojemu je oduzeta dozvola za rad... zbog napada na policiju koja je razbila štrajkaške demonstrante
" The opportunity was missed both due to weakness within the judiciary and due to propensity of the people in power or close to power towards using media at a poor professional level when it suits their narrow interests, " the NGO said in a statement" Propuštena je prigoda, kako zbog slabosti unutar pravosuđa tako i sklonosti osoba na vlasti ili bliskih vlastima, da koriste lošu profesionalnu razinu medija kada to odgovara njihovim osobnim interesima ", ukazala je u priopćenju ova nevladina udruga
According to Annan, stronger efforts to resolve the issue of missing persons would contribute significantly to reconciliation between the two communitiesPrema Annanovim riječima, snažniji napori na rješavanju pitanja nestalih osoba značajno bi pridonijeli pomirenju dviju zajednica
I will not allow your papa' s body to be laid to rest...... till you show some respect to Miss PrissyNeću predati tijelo tvoga djeda da počiva u miru...... dok ne iskažeš poštovanje Miss Prissy
Stranica 1. Pronađeno 347396 rečenice podudaranje izraz to miss.Pronađeno u 96,996 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.