Prijevodi u hrvatski:

  • promašiti 

Primjer rečenice s "to miss", prijevod memorije

add example
If munitions go missing, you got to tell the master- at- arms now!To moramo reći časničkoj namjesnici!
When your mom hands you a note to miss school the first thing you do is, you fold it and you put it in your pocketKada ti mama napiše opravdanje za škoIu... prvo što napraviš jest savineš ga i spremiš u džep
Possible points for discussion include recognition of UNMIK travel documents, the misuse of Kosovo stamps from the Milosevic era, return of the remains of Albanians whose bodies have been exhumed in Serbia, missing persons and the return of documents belonging to Kosovo that were taken by the Serb government after the warMoguće teme razgovora uključuju priznavanje putnih dokumenata UNMIK- a, zlouporabu kosovskih poštanskih markica iz Miloševićevog doba, vraćanje tijela Albanaca koja su ekshumirana u Srbiji, nestale osobe i povratak dokumenata koji pripadaju Kosovu, a koje je srpska vlada uzela po okončanju rata
I' m pleased to meet you, Miss MolloyDrago mi je, gđice Molloy
I' s going to miss youNedostajat ceš mi
Don' t want to miss my first day of schoolNe želim propustiti prvi dan škole
We' re not here to drink tea, Miss FrittonNismo ovdje da bi ispijali čaj, gđice Friton
Miss Prissy here been working herself thin for two years...... trying to raise enough money to get my boy' s DNA testMiss Prissy mukotrpno radi već pune dvije godine...... pokušava skupiti novac za DNA test
They seem to miss that so muchIzgledalo je da mu to tako treba
Miss Sawyer, I don' t think you all are gonna make it to MexicoGđice Sawyer, sumnjam da ćete uspjeti doći do Meksika
LAUREN:If you think you need to go out and take what' s not yours, there' s obviously something missing in your lifeAko moraš uzimati ono što nije tvoje, onda ti očito nešto nedostaje u životu
I don' t want to criticize the saintly miss who is so good to us, but I would take the liberty of saying that the beans were acidSa svim dužnim poštovanjem našim dobročiniteljici, ovaj grah je kiselkast
According to the surgeon who treated Belson, the bullet missed hitting any major organ, but it did graze the intestineMetak je promašio sve vitalne organe, ali je zakačio crijeva
Chloe went to Miss Porter' s, and I can' t even danceChloe ide na Miss Porter.A ja ni plesati ne znam
Well, my friend Dora, that' s Miss DuFran, has offered us her house to shareMoja prijateljica Dora, a to je gđica DuFran, ponudila je da živimo u njenoj kući
I' d miss my room, Neelix... you and I wouldn' t be able to play Kadis- Kot anymoreNedostajala bi mi moja soba, Neelix... ti i ja više ne bi mogle igrati Kadis- Kot zajedno
It' d mean you' re good, but not good enough to feel disappointed... you just missed out on excellenceZnači da si dobar, ali ne dovoljno da budeš razočaran, propustio si samo izvanrednostt
Bora wea kened a bit , so I , not wanting to miss the opportunity , raise the anchor ( that is buried in sand so deep that I have trouble getting it out of the sand ) and sail towards Hramina .Bura je oslabila pa koristim priliku , dižem sidro ( koje je tako dobro ukopano da ga jedva vadim iz pijeska ! ) i krećem prema Hramini .
I' il ask Miss Andersson to cookPitaću gđicu Anderson da dođe da kuva, izvrsno peče palačinke
" I am going to miss you, Johnston "Nedostajat ćeš mi, Johnstone
I just came to congratulate Miss Day on her performanceDošao sam čestitati gđici Day na njezinoj izvedbi
An Energoinvest worker who wanted to remain anonymous tells SETimes that despite difficult conditions " we never missed work during any [ natural ] disasterZaposlenik Energoinvesta koji je želio ostati anoniman kazao je za SETimes kako, unatoč teškim uvjetima, " nikada nismo izostali s posla tijekom bilo koje [ prirodne ] katastrofe
We don' t want to miss nothingNe želimo ništa propustiti
This crazy man, what makes you think he wants to eliminate Miss Robertson?Taj luđak... zašto mislite da želi ukloniti gđicu Robertson?
Miss Yates, Dennis Ryland would like to speak with youGospođo Yates, Dennis Ryland želi da razgovara sa vama
Stranica 1. Pronađeno 347784 rečenice podudaranje izraz to miss.Pronađeno u 237,802 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.