Prijevodi u engleski:

  • bead       
    (verb, noun   )

Primjer rečenice s "izolacijska kuglica", prijevod memorije

add example
U svom priopćenju povjerenstvo je ustvrdilo s vrlo velikom sigurnošću da je do nesreće došlo zbog toga što su spužve , kao izolacijski materijal , otežale pomicanje komandi cikličnog upravljanja .In its press release the commission established with a very high degree of certainty that the accident was caused by the fact that the foam , as an isolation material , hampered the movement of the cyclical steering controls .
Sažetak : Navode se opći zahtjevi na izolacijski sustav , zahtjevi s naslovakvalitete i pouzdanosti , te ekološki zahtjevi . Daje se zasnovanorješenje izolacijskog sustava novog niza asinkronih motora niskognapona s istraženom kompatibilnošću materijala .Summary : General requirements for insulation system , requirements forquality and reliability , ecological requirements are listed . Solution of insulation system of the new series of three-phaselow-voltage induction motors , with investigate compatibility ofmaterials is given .
Koriste se kao stropni i zidni paneli za komore i za hladnjače u kojima je potrebno držati konstantnu temperaturu , a izolacijska svojstva poliuretana u ovom slučaju dolaze do punog izražaja .These panels are used as ceiling and wall panels for refrigerating chambers where it is necessary to maintain a constant temperature . The insulation characteristics of polyurethane , in this case , are completely emphasized .
Toplinsko- izolacijski sloj koji blokira UV- zrakeA heat- isolating layer shuts out ultraviolet rays
Ako su već kao uzrok spomenuli izolacijsku spužvu koja je , navodno , otežavala gibanje komandi , onda je trebalo jasno reći u kojem trenutku leta , koja spužva i na kojem mjestu je otežala upravljanje komandom .And if isolation foam , which is alleged to have impeded the movement of the controls , is cited as the cause , then it should have been stated clearly at which point during the flight , which foam and at what location did it impede the use of the controls .
Proizvodi u obliku izolacijskih panela s različitim zaštitnim oblogama , poliuretanske ploče i izolacijske obloge cjevovoda i uređaja imaju najširu primjenu .The product is sold in the form of isolating panels with different protective coatings , polyurethane panels and the insulation coatings of pipelines and devices which have the largest application .
Azbest je vrlo otporan izolacijski materijal koje je bio u širokoj uporabi u građevinarstvu, za cjevovode i grijanje, proizvodnju kamenih ploča, unutrašnjost pećnica, pa čak i za kočnice automobilaAsbestos is a very durable insulating material that has been widely used in construction, piping and heating, the production of flagstones, the insides of ovens and even in car brakes
" Nećemo poduprijeti rezoluciju jer predstavlja tipičan primjer povratka na protuzapadnu izolacijsku politiku [ bivšeg srbijanskog predsjednika ] Slobodana Miloševića ", kazao je" We will not support the resolution because it epitomizes the return to the anti-Western isolationist policies of [ former Serbian President ] Slobodan Milosevic, " he said
PVC i AL prozori i vrata imaju odlične toplinske i zvučne izolacijske karakteristike .PVC and AL windows and doors are of great thermal and sound insulation properties .
U suradnji s firmom TYCO Electronics Raychem iz njihovih originalnih komponenti proizvodimo kabelski izolacijski pribor za kabele napona 0 ' 6/ 1 ( 1, 2 ) kV . Osim standardnih kabelskih spojnica i završetaka izrađujemo pribor prema potrebama krajnjih korisnika ( HŽ , Hrvatske ceste , zračne luke , brodogradnja ) .In cooperation with TYCO Electronics Raychem and from their original components we manufacture cable insulation accessories for cables of 0’ 6/ 1 ( 1.2 ) kV . In addition to standard cable joints and endings , we manufacture accessories as required by end users ( Croatian Railways – HŽ , Croatian road administration “ Hrvatske ceste” , airports , shipbuilding ) .
Izolacijski sustavi i proizvodi KÖSTER primjenjuju se diljem cijelog svijeta .KÖSTER exports its waterproofing products to numerous countries world wide .
Cjelokupnu izolacijsku pripremu obavljamo u vlastitim poslovnim prostorima gdje zahvaljujući organizaciji poslovanja realiziramo najbolje uvjete ugovornih strana oko poštivanja idealnih rokova .The entire insulation preparation is performed on our own premises , and thanks to our well-organized business we offer the best contractual conditions with respect to meeting the ideal deadlines .
Priprema uzorka za kromatografsku analizu ( izolacijske i tehnike koncentriranja , derivatizacija ) Elektroforeza ( principi i primjena ) .Sample preparation for chromatographic analysis ( Isolation and concentration techniques , derivatization techniques ) . Electrophoresis ( principles , application ) .
U okviru projekta teoretski je još razrađen izolacijski sustavza supravodljive strojeve na bazi tzv . superizolacije , kao i optimiranje keramičkih materijala , kakvi se koriste i za uvode u velike električne strojeve .Theoretical investigation was making for thermal and electric insulating system for superconducting machines on bases of superinsulation .
Mi smo se usredotočili na poraz te štetne i izolacijske politike ", izjavio je predsjednik SDSM- a Zoran Zaev nakon izbora FrčkovskogWe are focused on defeating this harmful and isolationist policy, " said SDSM party head Zoran Zaev after the selection of Frckovski
Ovo je izolacijski masni sloj ljudskih crijevaThis is intestinal fat that insulates our intestines
Izolacijska svojstva Toplinska izolacija profila : Uf = 2, 8 W/ m2K . Okov Ovaj sistem dolazi sa provjerenim MACO okovom .Insulating properties Thermal insulation of the profile : Uf = 2,8 W/ m2K . Fittings This system comes with the verified MACO fitting .
Uključite IzolacijskuTurn on Isolation ‧, please
To je prijatelj s ekologijom, regulira toplinu dobro kao izolacijski stiroporIt' s eco- friendly, it regulates heat just as well as Styrofoam insulation
Proizvodi tvrtke IZOLIT d. o. o . poznati su kao izolacijsko sredstvo u rashladnoj tehnici , procesnim postrojenjima i termotehnici na mnogim objektima u zemlji i inozemstvu .Products from the IZOLIT d. o. o. company are known for their insulation devices using the cooling technique , processing facilities and thermotechnics in many articles in Croatia and abroad .
Prag s tri termički odijeljene komore osiguravaju potpunu nepropusnost . 3- struka struktura brtvljenja sa visokom kvalitetom silikonskog brtvljenja . 80 mm širina profila , profil okvira s 3 komore ispunjene izolacijskom pjenom .Prague with three separate thermal chambers ensure complete tightness . 3-way sealing structure with high quality silicone sealant . 80 mm width of the profile , the profile frame with 3 chambers filled with insulating foam .
Razredba i osnovna svojstva materijala : metali , keramike , polimeri , te kompozitni , magnetski , izolacijski materijali , poluvodički , high- tech i biomaterijali .Classification and fundamental properties of materials : metals , ceramics , polymers , composite materials , magnetic materials , isolation materials , semiconductor materials , biomaterials and high-tech materials .
Izolacijska svojstva Toplinska izolacija profila : Uf = 2, 2 W/ m2K . Okov Originalni Schüco skriveni okov dozvoljava velike dimenzije krila i transparentnu arhitekturu .Insulating properties Thermal insulation of the profile : Uf = 2,2 W/ m2K . Fittings The original Schüco hidden fittings allow large casement dimensions and transparent architecture .
Jednostavni aluminijski sistem " hladnih " profila Primjena S obzirom na loša izolacijska svojstva i veliku mogućnost kondenzacije vodene pare na profilima , preporučljivo ga je ugrađivati samo na pozicije kod kojih nema velikih temperaturnih razlika između unutarnjeg i vanjskog prostora ( predulazi , unutarnje pregradne stijene , industrijski objekti , podrumi i sl . ) . Dimenzije i dizajn Dimenzije : ugradbena dubina okvira 40mm , krilo 45mm .Simple aluminium system of “ cold” profiles Usage Due to bad insulating properties and large possibility of humidity concentration on profiles it is recommendable to install it only in places where there are no big temperature differences between the exterior and interior ( entrance corridors , inner separation panels , industrial buildings , basements etc. ) Dimensions and design Dimensions : 40 mm construction depth ( frame ) , 45 mm ( casement ) Classic flat profile design with the possibility of choice between flat or rounded glass-keeping rebates .
Stranica 1. Pronađeno 62 rečenice podudaranje izraz izolacijska kuglica.Pronađeno u 0,153 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.