Prijevodi u engleski:

 • agreement         
  (Noun  ) (noun   )
   
  An understanding to follow a course of conduct
 • consensus   
  (Noun  ) (noun   )
   
  general agreement
 • accord     
  (verb, noun   )
 • arrangement         
  (noun   )
 • compac   
 • concert     
  (verb, noun   )
 • convention       
  (noun   )
 • covenant   
  (verb, noun   )
 • fixture   
  (noun   )
 • go         
  (verb, noun   )
 • mise   
 • stipulation   
  (noun   )
 • treaty     
  (noun   )
 • understanding   
  (noun, adjv   )

Slične fraze u rječniku hrvatski engleski. (79)

Anglo-irski sporazumAnglo-Irish Treaty
arbitražni sporazumarbitral agreement
biti u tajnom sporazumu scollude
biti u tajnu sporazumucollude
Daytonski sporazumDayton Agreement
društveni sporazumsocial contract; social pact
dvostrani sporazumbilateral agreement
Džentlmenski sporazumGentleman’s Agreement
ekonomski sporazumeconomic agreement
Erdutski sporazumErdut agreement
Europski monetarni sporazumEuropean Monetary Agreement
Europski sporazumEuropean Agreement
Europski sporazum o pridruživanjuEuropean Association Agreement
financijski sporazumfinancial agreement
horizontalni sporazumhorizontal agreement
institucionalni sporazuminstitutional agreement
klirinški sporazumclearing agreement
Londonski sporazum 1915.London Pact
Madridski sporazumMadrid Agreement
međuinstitucionalni sporazuminterinstitutional agreement
međustrukovni sporazuminter-professional agreement; interprofessional agreement
mješoviti sporazummixed agreement
monetarni sporazummonetary agreement
Münchenski sporazumMunich Agreement
na temelju dvostranih sporazumaunder bilateral agreements
Nicanski sporazumNice Agreement
obnavljanje sporazumarenewal of an agreement
obvezujući sporazumbinding agreement
odobriti sporazumto approve an agreement
odredbe sporazumaprovisions of an agreement
okvirni sporazumframework agreement
Opći sporazum o carinama i trgoviniGATT; General Agreement on Tariffs and Trade
Opći sporazum o poljoprivrednim proizvodima i usluGeneral Agreement on Trade in Services
Opći sporazum o trgovini uslugamaGATS
otkazati sporazumto denounce an agreement
postići sporazumto reach an agreement
potpisivanje sporazumasigning of an agreement; signature of an agreement
povlačenje iz sporazumawithdrawal from an agreement
povlašteni sporazumpreferential agreement
povreda sporazumarepudiation of the agreement; repudiation of an agreement
praktična primjena sporazumapractical application of an agreement
preferencijalni sporazumpreferential agreement
pregovori o sporazumu EZ-anegotiation of an EC agreement
primjena sporazumaimplementation of an agreement
pristup sporazumuaccession to an agreement; accession
privremeni sporazuminterim agreement
privremeni sporazum EZ-aEC interim agreement
protokol uz sporazumprotocol to an agreement
protupravni sporazumunlawful agreement
provesti sporazumto implement an agreement
ratifikacija sporazumaratification of an agreement
revizija sporazumarevision of an agreement
robni sporazumcommodity agreement
sastaviti sporazumto draw up an agreement
Schengenski sporazumSchengen Agreement; Schengen’s agreement
sklapanje sporazumaconclusion of an agreement
sklopiti sporazumto conclude an agreement
sporazum ADNADN agreement
sporazum ADRADR agreement
sporazum AETRAETR agreement
sporazum ATPATP Agreement
sporazum EZ-aEC agreement
sporazum EZ-a o suradnjiEC cooperation agreement
sporazum EZ-a o trgoviniEC trade agreement
sporazum među društvimainter-company agreement
sporazum o arbitražiarbitration agreement
sporazum o cijenamaprice agreement
sporazum o diobi tržištamarket-sharing agreement
sporazum o dobrovoljnom ograničenjuvoluntary restraint agreement
sporazum o isključivoj distribucijiexclusive distribution agreement
sporazum o isključivoj kupoviniexclusive purchasing agreement
sporazum o komplementarnosticomplementarity agreement
sporazum o naknadama za uporabu cestaagreement on road taxation
sporazum o pridruživanjuassociation agreement
sporazum o računalimacomputer agreement
sporazum SALTSALT Agreement
sporazum STARTSTART agreement
Washingtonski sporazumWashington Agreement
Washingtonski sporazum o zaštiti vrstaCITES

Primjer rečenice s "sporazum", prijevod memorije

add example
Premda se ta država prvotno nadala dogovoru s Turkish Airlinesom o preuzimanju većinskog udjela, do sporazuma nije došloThe country had originally hoped to reach a deal with Turkish Airlines to act as the majority stakeholder; however, an agreement has not been reached
Razgovarajući o jačanju odnosa, dvije strane dotaknule su se bilateralnog Sporazuma o strateškoj suradnji kojeg se dvije zemlje potpisale u studenomDiscussions on strengthening relations also touched on the bilateral Strategic Co-operation Agreement the two countries signed in November
Promatrači su mislili da je potpisivanje sporazuma o Južnom smjeru moguće tijekom samitaObservers had thought the signing of an agreement on South Stream possible during the summit
Osiguranjem te pomoći Brussels želi omogućiti realizaciju prioriteta postavljenih u Sporazumu o stabilizaciji i priključenju kojeg su potpisali Makedonija i EU, a također pružiti potporu provedbi Ohridskog okvirnog sporazumaBy providing this assistance, Brussels aims to enable realisation of the priorities set forth in Macedonia 's Stablisation and Association Agreement with the Union, as well as to support implementation of the Ohrid Framework Agreement
Vlada poduzima korake na promidžbi uporabe softvera s otvorenim kodom u Srbiji, potpisivanjem sporazuma o namjerama s najvećim distributerom Linuxa na svijetuThe government is taking steps to promote the use of open source software in Serbia, signing a letter of intent with the world 's largest Linux distributor
U EU je u tijeku izrade studije izvodljivosti koja za cilj ima utvrđivanje spremnosti BiH za otpočinjanje pregovora o zaključivanju sporazuma o stabilizaciji i priključenju s Unijom, što je prvi korak ka mogućem članstvuThe EU is currently conducting a feasibility study on BiH 's preparedness for opening talks on a stabilisation and association agreement with the Union, the first step towards possible membership
Iz tog razloga, mirovnim sporazumom bi se uredila suradnja Prištine i Beograda kroz inovativne modele, kao što je model Istočne i Zapadne Njemačke ", kaže KastratiFor this reason, a peace treaty should regulate Pristina-Belgrade co-operation through innovative models, like the East-West Germany model, " said Kastrati
Povjerenik EU za proširenje Olli Rehn i dužnosnici Srbije i Crne Gore okupili su se ovog tjedna u Beogradu kako bi pokrenuli pregovore Srbije i Crne Gore sa EU o Sporazumu o stabilizaciji i priključenjuEU Enlargement Commissioner Olli Rehn and Serbia-Montenegro officials gathered this week in Belgrade to launch Serbia-Montenegro 's negotiations on a Stabilisation and Association Agreement with the EU
Govoreći nakon potpisivanja sporazuma o pomoći na Trećoj nacionalnoj konferenciji o smanjenju stope siromaštva u četvrtak u Beogradu, Đelić je naglasio kako pomoć nije politički uvjetovana, niti je vezana za budući status KosovaSpeaking after the signing of the aid agreement at the Third National Conference on Poverty Reduction in Belgrade on Thursday, Djelic stressed that the assistance was not politically conditioned, nor was it linked to Kosovo 's future status
U razgovoru s visokim dužnosnicima u Tirani, uključujući i predsjednika Alfreda Moisiua i premijera Fatosa Nanoa, Rumsfeld je izrazio zahvalnost zbog činjenice da se Albanija nalazi među zemljama potpisnicama bilateralnog sporazuma sa Sjedinjenim Državama, kojim se zabranjuje izručivanje građana Međunarodnom kaznenom suduIn talks with senior officials in Tirana, including President Alfred Moisiu and Prime Minister Fatos Nano, Rumsfeld expressed appreciation for the fact that Albania was among the countries to sign a reciprocal agreement with the United States, barring citizens from extradition to the International Criminal Court
Ubijanja i progoni Hrvata nastavljaju se i nakon sporazuma o obustavi vatre , te memoranduma o promatračkim misijama koje dolaze u Hrvatsku .The killing and persecution of Croats continued even after the signing of the cease-fire and the memorandum on observer missions to Croatia .
Sporazum ruske državne tvrtke Atomstroyexport i turske vlade potpisan je u srijedu ‧ svibnja, usred dvodnevnog posjeta ruskog predsjednika Dimitrya Medvedeva Ankari i IstanbuluThe agreement between Russia 's state-owned Atomstroyexport and the Turkish government was signed on Wednesday (May ‧ th), midway through Russian President Dimitry Medvedev 's two-day trip to Ankara and Istanbul
Iran je potpisao sporazum o nuklearnoj razmjeni ‧ svibnja, nakon trodnevnog posredovanja u kojem su sudjelovali Turska i BrazilIran signed the nuclear swap deal on May ‧ th after three days of mediation involving Turkey and Brazil
" Na temelju sporazuma o prijateljstvu između Turske i Bugarske, potpisanom u Angori ‧ godine, to pitanje riješeno je nakon što su dvije strane povukle svoja potraživanja za razdoblje ‧ ", kazao je Erdogan" Under the treaty of friendship between Turkey and Bulgaria, signed in Angora in ‧ the issue found its solution after the two parties withdrew their claims for the period ‧ " said Erdogan
Sporazumom se otvara put za veću liberalizaciju trgovine i konkurentnije tržište koje će predstavljati izazov za albanska poduzeća, ali i donijeti nove mogućnostiThe deal clears the way for greater trade liberalisation and a more competitive market that will both challenge Albanian businesses and bring new opportunities
Ovim sporazumom predviđeno je da građani SAD- a ili pripadnici američkog vojnog osoblja u BiH ne mogu biti predani ili izručeni Međunarodnom kaznenom sudu bez prethodnog pristanka SAD- aThe accord provides that no US citizens or members of US military personnel present in BiH will be surrendered or transferred to the ICC without prior US consent
Bakoyannis je također izrazila potporu provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Srbije i EU te Privremenog trgovinskog sporazuma s EU, kao i liberalizaciji viznog režima ‧ člane Unije za tu zemljuBakoyannis also expressed support for the implementation of Serbia 's Stabilisation and Association Agreement (SAA) and Interim Trade Agreement with the EU, as well as for the liberalisation of the ‧ nation bloc 's visa regime for the country
Makedonija planira potpisati sporazum i s Bosnom i Hercegovinom, gdje su u ovom trenutku u tijeku napori na osnivanju ovakve upraveMacedonia plans to sign an agreement with Bosnia and Herzegovina, where the effort to establish a directorate is currently under way
" Jasno je da nije bilo velikog zanimanja i sama činjenica da je sporazum postignut dobra je vijest ", izjavila je za SETimes" Obviously, there was no great interest, and the very fact that a deal has been reached is good news, " she told SETimes
Mesić je izjavio kako su arbitražni sporazum vezan za granični spor Zagreba i Ljubljane i politička volja za rješavanje svih otvorenih pitanja ublažili napetosti i doveli do razdoblja u kojem se može poboljšavati bilateralna suradnjaMesic said that the arbitration agreement regarding the border dispute between Zagreb and Ljubljana and the political will to resolve all open issues have eased tension and have led to a period in which bilateral co-operation could be promoted
Prema sporazumu, ciparski će investitor financirati i provesti izgradnju, procijenjenu na iznos od između ‧ mil i ‧ mil eura, dok će u zamjenu dobiti ‧ četvornih metara terena namijenjenog dućanima, uredima, restoranima i stambenim zgradamaUnder the deal, the Cypriot investor would fund and implement the building works, evaluated between ‧ m euros and ‧ m euros, while in exchange it would receive ‧ square metres of land intended for shops, offices, restaurants and residential buildings
Ekonomska stručnjakinja iz Banja Luke, Snježana Stanković, izjavila je za SETimes kako je sporazum, koliko god bio politički po svojoj prirodi, važniji s gospodarskog stanovišta, jer je BiH izgubila značajna ulaganja i inozemna sredstva zbog nemogućnosti političara da formiraju vladuBanja Luka-based economic expert Snjezana Stankovic told SETimes that as much as the agreement is political in nature, it is more important from an economic standpoint because BiH had lost significant investments and foreign funds due to the inability of politicians to form a government
Poslovne vijesti: Rumunjsko ministarstvo obrane potpisalo sporazum s Lockheed MartinomBusiness: Romanian defence ministry signs deal with Lockheed Martin
Tokom francuskog predsjedanja u EU došlo je do sukoba u Gruziji i posljedica irskog odbacivanja Lisabonskog sporazumaFrance 's turn at the EU presidency saw conflict in Georgia and the fallout from Ireland 's rejection of the Lisbon Treaty
Bugarski ministar prosvjete i znanosti Daniel Valchev i kineski državni tajnik Liu Yandong zaključili su sporazum tijekom svojeg sastanka u PekinguBulgarian Minister of Education and Science Daniel Valchev and Chinese State Councillor Liu Yandong concluded the agreement during their meeting in Beijing
Stranica 1. Pronađeno 6186 rečenice podudaranje izraz sporazum.Pronađeno u 0,484 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.