Prijevodi u engleski:

  • pork products   

Primjer rečenice s "suhomesnati proizvodi", prijevod memorije

add example
Tu se degustiraju vina , rakije , sirevi ili suhomesnati proizvodi .Here wine , grappa , cheese and cured meats can be tasted .
Stalni sustavi kontrole kvalitete jamče vrhunsko meso i mlijeko s beljskih farmi od kojih nastaju poznati proizvodi prehrambene industrije Belja ( brašno , si revi , suhomesnati proizvodi , vino ) čime postižemo sljedivost proizvodnje od polja do Vašeg stola .Constant quality control systems guarantee top quality meat and milk from the farms of Belje , used to make well-known products of Belje food industry ( flour , cheeses , cured meat products , wine ) , which is how we accomplish traceability of products from the field to your table .
Doduše, veterinarska služba BiH pokušava dobiti izvozne dozvole za mliječne proizvode, med i piletinu, kao i za neke dugotrajne suhomesnate proizvodeThe BiH veterinary office, though, is trying to obtain export permits for dairy products, honey and chicken, as well as for some non-perishable red-meat products
Oni su vrlo česta namirnica koja se konzumira sama ili kao prilog , obično uz suhomesnate proizvode uz dodatak vrhnja , crvene mljevene paprike , češnjaka te drugog povrća i namirnica .They are very often on the menu either as a separate meal or as a side-dish , usually with smoked and cured meats and with cream , red paprika , garlic or other vegetables or food .
Danas je brand Pivac sinonim za vrhunske suhomesnate delicije što ih predvode pršut , panceta i kraški vrat .Today Pivac is a brand and has become the byword for high-quality smoked and cured meats with prosciutto , pancetta and Karstic neck blazing the trail .
Microsoft BiH također je najavio kako će se lokalna verzija njegovih najnovijih proizvoda, Windows Vista i Office ‧ pojaviti na tržištu do konca godineMicrosoft BiH also announced that the local version of its latest products, Windows Vista and Office ‧ would be available by the end of the year
Rimski vojnici su često boravili na Vinskome vrhu , današnjoj lokaciji na kojoj se proizvode istaknuta zagorska vina , gdje su se krijepili vinom , dok su ih u noćima , kako legenda kaže , posjećivali vilenjaci i svojim ih pjesmama hrabrili kako bi bili spremni za nove bitke .The Roman soldiers often visited Vinski vrh , where the leading Zagorje wines are produced today , and refreshed themselves with wine . Legend has it that during the night , the soldiers were visited by elves who raised their spirits for their ensuing battles with their songs .
Da primijenjujemo diferencirane stope PDV- a za razne proizvode, doveli bismo u pitanje pravo potrošača na odabir ", ustvrdila je Uprava za neizravno oporezivanje BiH u studiji iz studenog ‧ godineIf varying VAT rates were implemented, for various products, consumer choice could be threatened, " the BiH Indirect Taxation Authority says a November ‧ study
Proizvod , koji uklanja bolove u leđima , je predstavljen kroz četiri različita TV reklamna priloga .This product , that alleviates back pain , was presented through four TV commercial features .
Glavni cilj ovakvog udruživanja je poboljšanje učinkovitosti kroz razne napredno ekonomske procese : mijenjajući i unaprijeđujući metodologiju , komponente , strojeve , usluge te kroz prilagodbu i pristup novim regijama , a sve u svrhu konačnog etabliranja razminiranja kao hrvatskog izvoznog proizvoda .The main objective of this association is to improve efficiency through a variety of advanced economic processes : changing and improving methodology , components , machines , services and through adaptation and access to new regions , and all for the purpose of establishing a mine action as Croatian export product .
Blerim Gjonaj, trgovac iz Prištine, izjavio je za SETimes kako očekuje da će imati problema s prodajom srpskih proizvodaBlerim Gjonaj a trader in Pristina told SETimes that he expects to have problems selling Serbian products
Cilj novog zakona jest osigurati dobru zastupljenost domaćih proizvoda u trgovinamaA new law seeks to ensure that domestic products are well represented in the stores
Naši proizvodi ( galanterija ) - torbe , šeširi , ogrlice , privjesci , naušnice , narukvice prikazani su u egzotičnom i jedinstvenom stilu te se na prvi pogled može uočiti ljepota kroz više različitih formi i tekstura .Our products bags , hats , necklaces , pendants , earings , bracelets are shown in exotic and unique styles at the first sight you can see beauty through out many different forms and textures .
Upozorenje je došlo prvog dana dvodnevne runde tehničkih razgovora između Europske komisije (EC) i srbijanskog pregovaračkog tima o liberalizaciji trgovine industrijskim i poljoprivrednim proizvodima i o uspostavi slobodnog trgovinskog područja sa EUThe warning came on the first day of a two-day round of technical talks between the European Commission (EC) and the Serbian negotiating team on liberalisation of trade in industrial and agricultural products and on the creation of a free trade area with the EU
METRO svojim kupcima nudi širok asortiman svježega i trajnog kruha , peciva i ostalih pekarskih proizvoda .METRO offers its customers a broad rang e of fresh and long-lasting bread , buns and other bakery products .
Dugogodišnje iskustvo u prizvodnji produžnih kabela uz moderan dizajn i suvremenu tehnologiju daju proizvode koji udovoljavaju svim europskim standardima .As a result of longtime experience in the production of extension cables , modern design and up-to-date technology , today we have products which comply with the provisions of all the European standards .
HPB korporativni procesi su složeni jer pokrivaju slijedeće proizvode : zajmove , e- banking , depozite , akreditive , bankovne garancije , diskontiranje mjenica , EFT POS Ii VISA Business Card .The HPB Corporate processes are complex as they cover following products : Loans , e-banking , Deposits , Letters of Credit , Bank guarantees , Discounting bills , EFT POS and VISA Business Card .
Novi Appleov proizvod u Rumunjskoj košta između ‧ i ‧ euraApple 's latest product in Romania costs between ‧ and ‧ euros
I ove godine nastavljamo tradiciju suradnje s tvrtkama i zajedničku promociju ciljeva hrvatskog PMI ogranka , pa tako i proizvoda , usluga i izvrsnosti naših sponzora i partnera .This year we continue our cooperation with companies with the common goal of promoting PMI Zagreb Chapter and our sponsors ' products , services and excellence . Below you may observe a table describing sponsorship packages .
Kupci tvrde da je kvaliteta proizvoda na Laikiju obično viša, a cijene obično niže nego u supermarketima i robnim kućamaBuyers say the quality of products at Laiki is usually high and prices usually are lower than in supermarkets and department stores
U međuvremenu, veterinarski stručnjaci EU donijeli su u ponedjeljak odvojenu odluku o uvođenju dodatnih ‧ mjeseci ograničenja koje se odnosi na životinjske proizvode koje su Bugarska i Rumunjska uvezle iz trećih zemalja prije ‧ siječnjaMeanwhile, a separate decision adopted by the EU veterinary experts on Monday imposed additional ‧ month restrictions concerning animal products introduced into Bulgaria and Romania from third countries before January ‧ st
Pričekat ću da vidim reakciju potrošača i onda ću odlučiti hoću li prodavati srpske proizvode ili ne ", kaže GjonajI will wait to see how the consumers react and then I will decide to sell Serbian products or not, " says Gjonaj
Hrvatska ima bruto nacionalni proizvod u visini ‧ eura po glavi stanovnikaCroatia has a GNP of ‧ euros per capita
Ispitivanja bi obuhvatila dvije skupine proizvoda : fermentirane kobasice i fermentirana mesa , jer su samo djelomično kod nas ispitani .The research would deal with two groups of p roducts : fermented sausages and fermented meats , which are only partially known and treated in Croatia .
Ekonomično pakiranje , za pripremu manje količine otopine ( 4 x 250 mL ) prema potrebi , dodatna je prednost ovog proizvoda .Economical packaging , for the preparation of small quantities of solution ( 4 x 250 mL ) as needed , is an additional advantage of this product .
Stranica 1. Pronađeno 3215 rečenice podudaranje izraz suhomesnati proizvodi.Pronađeno u 1,766 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.