Prijevodi u engleski:

  • stationer   
    (noun   )

Slične fraze u rječniku hrvatski engleski. (1)

trgovac pisaćim priboromstationer

Primjer rečenice s "trgovac priborom", prijevod memorije

add example
Postao sam najbolji trgovac smrću na svijetu.Nisam imao svoj avion nego cijelu flotuRunning guns into Liberia, Sierra Leone, or the Ivory Coast at least once a week
Trgovac robovima ponudio je ‧ $ za meneA slave trader come by the other day and offered Miss Watson $‧ for me
Što trgovac čini?What a tradesman makes?
On je trgovac oružjemHe' s an arms dealer
Prema legendi sagradio ju je kao zavjetnu crkvu Trgovac Torricella , koji se spasio u brodolomu i doplivao na to mjesto .According to a legend a tradesman Torricella , who was saved in a shipwreck and swam to that place , built it as a votive church .
Budući da se prema odredbama Zakona o obveznim odnosima koje su stupile na snagu 1 . siječnja 2008 . godine , stopa zateznih i ugovornih kamata vezuje uz eskontnu stopu Hrvatske narodne banke , u 2008 . godini u odnosima između osoba od kojih barem jedna nije trgovac , zatezna i najviša dopuštena ugovorna kamata iznosi 14 % ( npr . zatezna kamata na zakašnjelo plaćanje poreznih obveza ) .Since the rate of penalty interest and contractual interest is linked to the discount rate of the Croatian National Bank , according to the provisions of the Law on Obligatory Relations that took effect on 1 January 2008 , in relationships between entities where at least one party is not a trader , penalty interest and the highest acceptable contractual interest rate is 14 % per annum ( e. g. penalty interest on overdue payment of tax ) .
Možda će trgovac biti slobodan uskoroIt might just be that the salesman will be available soon
Trgovac u gradu, u kojem je gnijezdo republikanacaCity merchants, a well- known nest of republicans
Stojeći ispred hotela Grand, simbola komunističke prošlosti, trgovac Xhemajl Rashiti kaže kako je sada vrijeme na usmjeravanje snaga na izgradnju mlade zemljeShopkeeper Xhemajl Rashiti stood in front of the Grand Hotel, a communist era symbol, says now it 's time to concentrate on building the young country
" Ako ispunimo sve [ uvjete ] u pogledu Kosova, odmah će na red doći Vojvodina i Sanđžak pa će, ako ikad i uđemo u EU, u Srbiji ostati samo Beograd s okolicom ", izjavio je za SETimes beogradski trgovac Velimir Radanović" If you fulfill all [ conditions ] regarding Kosovo, Vojvodina and Sandzak will immediately come next, and if at some point we do enter the EU, only Belgrade and the surrounding areas will remain in Serbia, " Belgrade trader Velimir Radanovic told SETimes
Bio sam uspješan trgovac oružjem dok se nisam udružio s tobomI was a thriving weapons merchant... until I went into business with you
Ti nisi kao nijedan trgovac umjetnina koje sam prije upoznalaYou' re not like any art dealer I' ve ever met
Izgledaće sumnjivo ako registrirani trgovac često leti za AmsterdamNo, no, it would look very suspicious for me a registered Hatton Garden merchant to fly to Amsterdam too often
Artan Hajdari, trgovac iz Prištine, izjavio je za SETimes da je pripremio zalihe proizvoda kako bi privremeno održao stabilne cijeneArtan Hajdari, a seller in Pristina, told SETimes that they have been stockpiling products to keep prices stable for the time being
Nemoj misliti da ćeš upasti ovamo...... kao seljački trgovac konjima koji želi uništiti moju predstavuAnd you needn' t think you can come...... busting in here like some hick- town horse- dealer trying to ruin my show
On je trgovac viskijemHe' s a whisky drummer
Vi ste pravi trgovacYou are a salesman, sir
Jedini sam trgovac u gradu kojeg LaHood ne posjeduje!I' m the only merchant in town LaHood doesn' t own
Trgovac mirisima je botaničar , a ujedno i stručnjak za mirise .The Fragrance Merchant is both a botanist and a perfumer .
Stranica 1. Pronađeno 259 rečenice podudaranje izraz trgovac priborom.Pronađeno u 0,324 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.