izgovor:    

Prijevodi u hrvatski:

  • abeceda 
    (  f)
  • activity based costing 

Ostala značenja:

 
The rudiments of any subject.
 
Book used to teach the alphabet.
 
1, 2 and 3
 
rudiments
 
(obsolete) A primer for teaching the Latin alphabet and first elements of reading.
 
obsolete: primer for learning the alphabet
 
( US also ABCs ) (uncountable) The alphabet.
 
alphabet
 
The elementary knowledge of any subject that can be learnt further.

Slične fraze u rječniku engleski hrvatski. (4)

abctemelji; osnova; abeceda; azbuka
abc bookpočetnica; bukvar
abc weaponsatomsko biološko i kemijsko oružje
ABC’sosnove; abeceda

    Prikaži deklinacija

Primjer rečenice s "ABC", prijevod memorije

add example
Richard Morecroft with ABC NewsOvdje Richard Morecroft s ABC Vijestima
And if I' m the new Fonz...... then ABC is just gonna have to give me what I want!Ali sam njegov dužnik.Ako budemo glumio Fonziea, ABC će mi morati dati ono što želim!
American- born Chinese- ABCKinez rođen u Americi
Richard Morecroft with ABC NewsOvde Ričard Morkroft s ABC Vestima
Here is ABC science editor Jules BergmanOvdje je naš ABC znanstveni urednik Jules Bergman
ABC is taking out ads in all the tradesDa.ABC daje oglase svuda
I' d pay more attention to the ABC investigationNo, da sam na vašem mjestu, pazila bih na Ured za alkohol
When I came to ABC, you guys put in the contract that I can choose my own musicKada sam došao u ABC dali ste mi ugovor po kome mogu birati svoju muziku
Eh, don' t worry for the ABCUčenje osnova neće ti pomoći
NBC goes in depth, while ABC gives the same story five seconds air- timeNBC se udubi, dok ABC emitira tu istu priču samo na ‧ sekundi
The first phase of the modernisation, which the ministry expects to complete by October, involves the construction of a training ground for operations within an urban environment, an area for parachute jumps and other air operations, training grounds for atomic, biological and chemical " ABC " units, a communications and information system and a video surveillance systemPrva faza modernizacije, za koju ministarstvo očekuje da će biti završena do listopada, uključuje izgradnju poligona za obuku za operacije u urbanim područjima, područja za skokove padobranom i druge zračne operacije, poligon za obuku " ABC " postrojbi za atomsku, biološku i kemijsku obranu, komunikacijski i informatički sustav te sustav videonadzora
For ten years...... all I' ve wanted was to be one of ABC' s perfect ballerinasVeć deset godina...... sve što sam željela biti je jedan od ABCovih savršenih balerina
If you want to make a living in this business, you got to know your ABC' sAko želiš zaraditi u ovom poslu moraš znati svoj UBC
FT, Bloomberg, DPA, Euronews, ABC News, BBC, EurActiv, Euobserver ‧ euters, AFP, FT, Euobserver, EurActiv, ANA-MPA, Spanish EU presidencyFT, Bloomberg, DPA, Euronews, ABC News, BBC, EurActiv, Euobserver ‧ euters, AFP, FT, Euobserver, EurActiv, ANA- MPA, španjolsko predsjedništvo
According to him, urban women smoke about ‧ times more than those in rural areas. (Telegrafi, Ora News, ABC NewsPrema njegovim riječima, žene u urbanim sredinama puše oko ‧ puta više od onih u ruralnim područjima. (Telegrafi, Ora News, ABC News
But who exactly oversaw the placement of Maytag in the ABC Sunday Night Movie?Ali tko je točno previdio plasiranje Maytaga u ABC- evom nedjeljnom večernjem filmu?
Hillary Brown, ABC News, aboard the attack aircraft carrier USS Hancock, in the South China SeaHillary Brown, ABC vijesti.Na nosaču borbenih aviona USS Hancock u Južnokineskom moru
Ruralis also established the Agrotourist Booking Center ( ABC ) as one of its organizational units that is going to enable its members to fill their capacities using the " on inquiry " system .Kao jednu ustrojstvenu jedinicu , Ruralis je osnovao i Agroturistički booking cen tar ( ABC centar ) , koji će svojim članovim omogućiti i moguće punjenje kapaciteta po sistenu " na upit " .
ABC Amber Internet Explorer Converter is a useful free tool that allows you to convert your collection of Internet Explorer bookmarks into a single PDF , CHM or HTML file .ABC Amber Internet Explorer Converter će pretvoriti vašu kolekciju omiljenih linkova u Internet Exploreru u jedan PDF , CHM ili HTML datoteku ....
Oh, I can burp my ABCs!A, B, COh, mogu podrigivati svoje ABC!
Jefferson has learned the ABC' s of any good marriage areJefferson je naučio ABC- du vrlina braka kao
ABC leaves out a fact that CBS makes a big deal ofABC izostavi činjenicu od koje CBS digne veliku dževu
Stranica 1. Pronađeno 24 rečenice podudaranje izraz ABC.Pronađeno u 0,497 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.