izgovor: IPA: ˈpɛnʤələm /ˈpɛnʤələm/ , SAMPA: "pEndZ@l@m /"pEndZ@l@m/  

Prijevodi u hrvatski:

  • klatno 
  • neodlučan čovjek 
  • njihalo 
  • stroj za preslagivanje kamene vune 
  • šetalica 

Ostala značenja:

 
body suspended from a fixed support
 
A body suspended from a fixed support so that it swings freely back and forth under the influence of gravity, commonly used to regulate various devices such as clocks.

    Prikaži deklinacija

Primjer rečenice s "pendulum", prijevod memorije

add example
The matematical pendulum is used asan example . the moving of mathematical pendulum from different begining condition is simulated on the digital computer using program package VISSIM . The basic elements of the phase plane analysis , the overview of all phase diagrams and simulation scheme in VISSIM are presentated on a personal computer using the program language VISUAL BASIC 3.0 .Kao primjer koristilo se matematičko njihalo . Kretanje matematičkog njihala iz raznih početnih stanja simulirano je na digitalnom računalu pomoću programskog paketa VISSIM . Osnovni elementi analize u faznoj ravnini , pregled svih faznih dijagrama i simulacijske sheme u VISSIMu prezentirani su na osobnom računalu koristeći programski jezik VISUAL BASIC 3. 0 .
Is a pendulumTo je njihalo
" Abbadon, " Tophet ", " Gehenna "." Naraka ", the pit! And the pendulumU nemilosti neizbježnog klatna sudbine...... koje mu na kraju mora doći glave
Pendulum clocks of the time service at the Geophysical Institute .Ure njihalice službe točnog vremena pri Geofizičkom zavodu .
You certainly all know a pendulum clockSigurno svi znate sat s njihalom
And when a person gets in car that drunk and a car oscillates at great deal there' s a little pendulum that swings up and back and that will pull the car over to the side ...A kada se osoba sedne u kola toliko pijana i kola krenu da krivudaju, namestimo klatno koje se ljulja gore- dole i izvuče takav auto sa strane puta
" My heart was a pendulum between her and the streetMoje srce se dvoumilo između nje i ulice
It is the pendulum that David the sample defeated GoliathTo je praćka koju je David koristio da pobjedi Golijata
And the pendulum will swing backAdrian, nisam gol
Use the adjustable four-step pendulum for precision cutting .Koristite četvetostupanjsko klatno za podešavanje preciznosti prilikom piljenja .
Swing that judgmental pendulum back the other way and tell me how you' d solve all your problems, assholeReci mi kako rješavaš svoje probleme?
The bronze device, nearly ‧ m in length, is comprised of a mechanism of levers and a pendulum, with eight dragon figurines placed along the edgesBrončani uređaj dug gotovo dva metra sastoji se od mehanizma s polugama i klatnom, a na rubove je postavljeno osam figurica zmajeva
Subject to the inexorable pendulum of fate...... which must destroy him finallyU nemilosti neizbježnog njihala sudbine...... koje mu na kraju mora doći glave
Stranica 1. Pronađeno 13 rečenice podudaranje izraz pendulum.Pronađeno u 0,972 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.