izgovor: IPA: /ˈprɒvɪdəns/ ˈprɒvɪdəns  

Prijevodi u hrvatski:

  • dalekovidnost 
  • promisao 
  • providnost 
  • proviđenje 
  • skrb 
  • smotrenost 
  • staranje 
  • sudbina 
  • štednja 

Ostala značenja:

 
Careful guardianship exercised by a deity
 
The prudent care and management of resources.
 
Prudent care and management of resources
 
The careful guardianship exercised by a deity.
 
Manifestation of divine care or direction
 
A manifestation of divine care or direction.

Slične fraze u rječniku engleski hrvatski. (46)

access providerdavatelj internetskih usluga
application service providerdavatelj aplikacijskih usluga; dobavljač namjenskih usluga
as provided for in this Protocolna način kako je uređeno ovim Protokolom
collaboration service providerdobavljač surađivačke usluge
conferencing service providerdavatelj konferencijskih usluga
content providerdavatelj sadržaja
Credential ProviderCredential Provider
data providerdavatelj podataka; opskrbljivač podacima
destination providerdavatelj odredišta
digital path not provided signalsignal o nemogućnosti osiguranja digitalne staze
electronic commerce service providerdavatelj usluge elektroničke trgovine
enhanced service providerpribavljač poboljšane usluge
equipment providerdobavljač opreme
failure to provideuskraćivanje
financial service providerpružatelj financijskih usluga
freedom to provide servicessloboda pružanja usluga
game providerdavatelj usluge igranja
hosting service providerdavatelj usluga hostinga
if a rule in the list providespravilo iz popisa propisuje
if a rule providesako pravilo predviđa
in the cases provided for thereinu slučajevima koji su u njemu utvrđeni
information service providerdavatelj informacijskih usluga
Internet access providerdavatelj pristupa internetu; davatelj pristupa Internetu
Internet content providerdavatelj internetskih sadržaja
Internet service providerponuđač usluge pristupa Internetu; davatelj usluga Interneta; davatelj internetskih usluga
Internet Service Providerdobavljač internet usluga
Internet telephony service providerdavatelj IP telefonskih usluga
maintenance service providerdavatelj usluga održavanja; održavatelj
measures provided for in paragraph 1mjere predviđene stavkom 1.
multiple provider routerusmjerivač višestrukih brojača
network providermrežni snadbjevač
obligation to provide assistanceobveza pružanja pomoći
online service providerdavatelj mrežnih usluga
providepredvidjeti; dati; osigurati; pružati; ostvarivati; osiguravati; predviđati; dostaviti; snabdjeti; pobrinuti se; ponuditi; dobaviti; pružiti; poduzeti mjere; odrediti; navesti; pripremiti; pružamo; omogućavati; omogućuje; opskrbiti; omogućiti; dostavljati; nabaviti; propisivati; pružaju; pribaviti
provide forpredvidjeti
provide technical assistancepružanje tehničke podrške
providedpod uvjetom; priskrbljen; ako; pod uvjetom da; dani; pružen; snabdjeven; uz uvjet; u slučaju ako; predviđen; dao; osiguran; omogućen; opskrbljen; omogućeno; pružaju; pružene; imaju; samo ako
provided for in paragraph 1predviđen u stavku 1.
provided for under the Agreementpredviđen Sporazumom
provided thatpod uvjetom da
Security Support Provider Interfacesučelje dobavljača podrške za sigurnost
Service Provider InterfaceService Provider Interface
Services provided to undertakingsUsluge koje se pružaju poduzećima
Shared Resource ProviderDavatelj zajedničkih resursa
Shared Services Providerdavatelj usluga za zajedničko korištenje
Windows Fingerprint Credential ProviderServis za prijavu otiskom prsta u sustavu Windows

    Prikaži deklinacija

Primjer rečenice s "providence", prijevod memorije

add example
Our organisational structure reflects services we provide , as we developed our internal structure according to market needs .Naša organizacijska shema reflektira usluge koje pružamo , jer smo unutarnje ustrojstvo razvili prema potrebama tržišta .
Electus provides you with more opportunities to find your ideal job .Electus Vam pruža više mogućnosti za pronalazak Vašeg idealnog zaposlenja .
Local people know that well and it is up to you to see for yourself that the rivers of Karlovac provide perfect refreshment during hot days.Domaćini to dobro znaju , a na vama je da se uvjerite , da su karlovačke rijeke savršeno osvježenje za vrelih dana .
That is, provided we find this guyTo je, pod uslovom da uhvatimo ovog tipa
I' il provide for themBrinut ću se za njih
The LMCF series provides high peak forces to 2300 N ( 517 lbs ) ; speeds to 5 m/ sec ( 200 inches/ sec ) ; and acceleration to 10 G’ s.LMCF serija daje velike vršne sile do 2300 N ( 517 lbs ) ; brzine do 5 m/ sec ( 200 inches/ sec ) i ubrzanja do 10 G .
Professor Gunawardena says that consortium will follow lead of the Pittsburgh Science of Learning Center , which has demonstrated that computer-based tutoring programs can provide a detailed assessment of a student ' s strengths and weaknesses .Profesorica Gunawardena tvrdi da će udruženje slijediti vodstvo centra Pittsburgh Science of Learning Center , koji je demonstrirao kako programi s kratkim uputama mogu pružiti detaljnu procjenu prednosti i slabosti studenta .
Employment is hard to find and the country lacks the means to provide long-term assistanceTeško je pronaći posao, a zemlji nedostaju sredstva za pružanje dugoročne pomoći
Services provided by the Enterprise Europe Net work include : providing answers to concrete questions posed by entrepreneurs , providing information on EU legislation , providing assistance in establishment of business connections with partners from the EU , providing advice on how to remain competitive in the common European market , providing information on EU programmes which are available for Croatia , providing assistance in transfer of technology , knowledge and innovation , encouraging SME involvement in EU programmes , providing assistance on developing project proposals , and finding Croatian and international partners .Usluge Europske poduzetničke mreže uključuju : odgovore na konkretne upite gospodarstvenika , informacije o zakonodavstvu EU , pomoć pri uspostavi poslovnih veza s partnerima iz EU , savjetovanje pri snalaženju na jedinstvenom europskom tržištu , informacije o programima EU koji su otvoreni za Hrvatsku , pomoć u prijenosu tehnologije , znanja i inovacija , poticanje uključivanja MSP u programe EU , pomoć oko pisanja prijedloga projekata , pronalaženja partnera unutar i izvan Hrvatske .
Well-maintained public gardens , the illuminated 12-km-long coastal promenade known as the " Lungomare " , well-kept beaches and fountains provide a stunning backdrop for the villas and hotels that cater comfortably for up to 6,000 guests .Njegovani parkovi , osvijetljeno obalno šetalište ( lungomare 12 km ) , uređena kupališta i fontane okvir su za vile i hotele u koje se može smjestiti do 6. 000 gostiju .
Our goal is to provide those answersCilj nam je da dostavimo te odgovore
This is friend, provide some confidenceOvo je prijatelj, imaj malo povjerenja
The project will also organise construction courses for the disabled, orphans and the Roma in order to provide temporary jobs during the restoration processU sklopu projekta također će se organizirati građevinski tečajevi za osobe s posebnim potrebama, siročad i Rome u cilju da im se osiguraju privremeni poslovi tijekom procesa obnove
SG personnel will provide security on a continuing basisSG osoblje će pružati stalno osiguranje
Besides improving air quality in the capital, the project will help control urban sprawl, provide recreational spaces and preserve the sceneryOsim unaprjeđenja kvalitete zraka u glavnom gradu, projekt će pomoći u nadzoru urbanističkog širenja, osigurati prostor za tjelovježbu i očuvati krajobraz
To determine the prevalence of diabetic complications inpersons with IDDM . A sample of 140 patients was examined , providing a data base for analysing associations between complications and risk factors . 4.Pregledom uzorka od 140 dijabetičkih bolesnika dobivena je baza podataka za utvrđivanje učestalosti pojedinih komplikacija i za analizu povezanosti komplikacija i potencijalnih faktora rizika . 4 .
Always striving to offer more , wulf : sport provides the ultimate shopping experience : ShoeBeDo , ShoeBeDoX , Voodoo , Pepe Jeans Store and Outlet Stores – the places in your city that you will always wish to return to .Uvijek u nastojanju da ponudi nešto više , wulf: sport Vam nudi ultimati vno iskustvo shoppinga : ShoeBeDo , ShoeBeDoX , Voodoo , Pepe Jeans Store i Outlet dućane - mjesta u Vašem gradu na koja ćete se uvijek poželjeti vratiti .
The People say Eywa will provideNarod kaže, Eywa će pružiti
It also says this company is linked to the Schlumberger Tool Company...... in Louisiana, which provided arms to David Ferrie and his CubansStoji i to da je ta tvrtka povezana s tvrtkom " Alati Schlumberger "... iz Louisiane koja snabdijeva oružjem Ferrieja i njegove Kubance
We have been providing services of sports recreation on the beach and parasailing ( panoramic flying using the parachute which is pulled by the speedboat ) from the very beginning , along with a wide variety of other water sports activities such as : rental of motorboats , rowing boats , pedalos , beach canoes , sailboats , jet skis , kayaks , skis , windsurfing boards , and speedboats .Od samog početka bavimo se uslugama sportske rekreacije na plaži i „ parasailingom “ ( panoramskim letenjem padobranom kojeg vuče gliser ) , te širokom paletom drugih sportskih aktivnosti na vodi , kao što su : najam motornih čamcaca , čamaca na vesla , pedalina , sandolina , jedrilica , vodenih skutera , kajaka , skija , dasaka za jedrenje , glisera .
Such proactive way of conducting business puts us next to the best european security companies , through which we want to provide our partners and service users with top service quality coming from Croatian company with long tradition .Ovakav proaktivan način poslovanja stavlja nas uz bok renomiranim europskim zaštitarskim tvrtkama . Svim našim poslovnim partnerima i korisnicima naših usluga u mogućnosti smo ponuditi vrhunsku kvalitetu usluge dodatno ojačanu dugogodišnjom poslovnom tradicijom .
The tourism of Pula flourished in the 1960s when t he first large hotel complexes , which still provide accommodation for a large number of tourists from all over the world , were built along the beautiful coast - Zlatne stijene , Verudela and Ribarska koliba .Pulski turizam svoj je procvat doživio šezdesetih godina dvadesetog stoljeća kada su na lijepoj obali izgrađeni prvi veliki turistički kompleksi koji i danas ugošćavaju brojne turiste iz cijeloga svijeta - Zlatne stijene , Verudela ili Ribarska koliba .
Albania and Kosovo agreed to provide mutual assistance with energy supplies in case of crisis, and to build a new transmission lineAlbanija i Kosovo postigli su dogovor o uzajamnoj pomoći u opskrbi strujom u slučaju kriza, kao i izgradnji nove transmisijske linije
Engines based on fuel cell technology are currently still in development and are at the moment only capable of providing enough energy for basic movement of vehicles .Motori na benzinske gorive ćelije , koji su još u razvojnoj fazi i zasad ostvaruju snagu dostatnu tek za pokretanje osobnih vozila , iskorištavat će oko 50 % energije sadržane u gorivu .
The river will provideDat će Rijeka
Stranica 1. Pronađeno 5211 rečenice podudaranje izraz providence.Pronađeno u 18,605 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.