Prijevodi u hrvatski:

  • promašiti 

Primjer rečenice s "to miss", prijevod memorije

add example
en Also, we 've opened the issue of missing persons in order to [ determine ] the fate of all
hr Nadalje, otvorili smo i pitanje nestalih osoba kako bismo [ utvrdili ] njihovu sudbinu
en I' m going to miss you
hr Nedostajat ćeš mi
en Miss Party- Party- All- Night- Long and I never ever got to feel like that, ever
hr Miss Party- Party- cijelu- noć a ja to nikad neću osijetiti, nikad
en But you' ve got to make up your mind about finding somewhere for Miss Jane
hr Ali morate da odlučite naći netko mjesto za g- đicu
en Kostelic ‧ returned to competition in November after missing an entire season due to health problems, including knee operations and thyroid surgery
hr Kostelić ‧ vratila se natjecanjima u studenom prošle godine nakon što je propustila cijelu sezonu zbog zdravstvenih problema, uključujući operaciju koljena i operaciju štitnjače
en It' s going to be hard to identify the bodies with out missing persons reports
hr Biti će teško identificirati tijela bez prijava nestalih osoba
en I' il go out and mention to them that the cat is missing... and I' il ask them if they' ve seen her
hr Izaći ću i spomenuti im da je mačka nestala...... i pitat ću ih da li su je vidjeli
en No, I want to ask Miss Soci' s advice about something
hr Ne, želio bih zatražiti savjet od gđice Soci
en It was a pleasure to see you again, Miss Kessler
hr Drago mi je što sam te video, gđice Kessler
en I' m going to miss you guys
hr Nedostajaćete mi ljudi
en Mitchell' s fine about me missing toboggan practise this time, but I said I' d pop over after, just to hang out for a bit
hr Mitchell se slaže da ovaj put ne odem na trening, ali navratit ću kasnije do njega.Ali
en You don' t want to miss the fun
hr Ne zeIite vaIjda propustiti zabavu?
en Miss Paige, the queen would like to see you immediately
hr Gospođice Paige, Kraljica želi da vas vidi odmah
en Yeah, I didn' t want you to miss anything
hr Da, nisam želio da nešto propustiš
en Luckily, most of us finde the courage to tell friends that we' il miss them
hr Na sreću, većina nas pronađe hrabrosti da kažemo prijateljima kako će nam nedostajati
en SETimes: If you become Miss World, what will your obligations be and what do you hope to achieve with that title?
hr SETimes: Postanete li Miss svijeta, kakve će biti vaše obveze i što se nadate postići tom titulom?
en You think people are saying that they want to see some scabby crout beat up on little miss what' s her name?
hr Misliš da ljudi govore kako žele vidjeti neku staru kozu kako mlati malu curicu?
en I see that my overture is a shock to you, Miss Day, and I' il not force you for an answer straightaway
hr Vidim da vas je moj prijedlog iznenadio, gđice Day, i neću od vas odmah zahtjevati odgovor
en Miss Bennet, I wish that you wouldn' t attempt to sketch my character at the present moment
hr Želio bih kada nebiste pokušavali ocrtati moj karakter u ovom trenu
en " Parliament misses the mechanism that would force the institutions or the government to make a deeper assessment of the auditor 's findings, find those who committed the mistakes or violated criteria, and take concrete measures, " Rexhepi told SETimes
hr " Parlamentu nedostaje mehanizam kojim bi nagnao institucije ili vladu na provođenje dublje procjene zaključaka revizora, pronalaženje onih koji su počinili pogreške ili narušili kriterije i poduzimanje konkretnih mjera ", rekao je Rexhepi za SETimes
en Miss Ennslin, I hope we can continue to meet
hr Gospođice Ennslin, nadam se da ćemo nastaviti sa sastancima
en Miss Hazel Marshall, please report to the flight information counter
hr Umoljava se gdica Hazel Marshall da se javi na šalter informacija
en It is , however , very much an open question whether the Hague prosecution will award a passing grade to Croatia ' s cooperation if it is not established who in the chain of military command was the last link where precisely determined documentation went missing .
hr Međutim , veliko je pitanje hoće li haaško tužiteljstvo dati prolaznu ocjenu hrvatskoj suradnji ako se ne utvrdi tko je u vojnom lancu zapovijedanja bio zadnja karika gdje je točno određena dokumentacija nestala .
en Talks between Belgrade and Pristina-- the first since ‧ are expected to focus on energy, transport and telecommunications, co-operation in refugee returns, and missing persons
hr Prema očekivanjima razgovori između Beograda i Prištine-- prvi od ‧ bit će usredotočeni na energetske izvore, promet i telekomunikacije, suradnju glede povratka izbjeglica i nestale osobe
en We' d miss a lot less if you made your informants available to us and of course to the bureau
hr Bilo bi nam lakše kada bi nam otkrili identitet vašeg doušnika
Stranica 1. Pronađeno 347398 rečenice podudaranje izraz to miss.Pronađeno u 119,263 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.