Prijevodi u hrvatski:

  • promašiti 

Primjer rečenice s "to miss", prijevod memorije

add example
I became aware that I had given a ticket to the same car two days before Miss Solandres claimed she arrived in ParisShvatio sam da sam ispisao kaznu za isti auto dva dana pre nego je g- djica došla u Pariz
Miss told me to sit down, and I didn' t hear herUčiteljica mi je rekla da sjednem, ali je nisam čuo
Our guests did n ' t miss the chance to thoroughly inspect the building of the Czech Home .No gosti nisu propustili priliku da temeljito pogledaju gradnju Češkog doma .
I have to admit, I thought I was gonna miss that last oneStvarno, mislio sam da ću fulati zadnju
I really have to go, Miss--- StarlingStvarno moram ići, gospođice-- Starling
Dude, I know you miss your girl, believe me, but Casey said that we had to stay putZnam da ti nedostaje cura, vjeruj mi, ali Casey je rekao da ostanemo tu
After five years of stalemate, Bosnia and Herzegovina has established a single, cross-ethnic missing persons institute to speed up efforts to identify victims and head towards reconciliationNakon pet godina zastoja, Bosna i Hercegovina uspostavila je jedinstveni, međuetnički institut za nestale osobe u cilju ubrzanja napora na identifikaciji žrtava i kretanja prema pomirenju
I miss her.Talking to her makes me feel better. You don' tPacijent Lauren Maybaum, ‧ godina, primljena prije dva dana zbog jakih bolova u trbuhu
No, I want to ask Miss Soci' s advice about somethingNe, želio bih zatražiti savjet od gđice Soci
And Pete' s taping all the Sharks games for you, so you won' t miss a thing...... though, the way they' re playing, you might want toPete snima sve utakmice za tebe tako da nećeš ništa propustiti...... kako igraju vjerojatno ćeš to željeti
Though police have yet to find anything at the suspected sites, Macedonia 's Interior Ministry has committed itself to continuing the search for ‧ people reported missing during the ‧ conflictIako policija nije pronašla ništa na sumnjivim lokacijama, makedonsko ministarstvo unutarnjih poslova se obvezalo da će nastaviti potragu za ‧ osoba koje su nestale tijekom sukoba ‧ godine
" It is deeply disappointing that BiH political party leaders missed the opportunity to resolve the MAP condition before the NATO ministerial meeting in Brussels on December ‧ th" Duboko je razočaravajuće da su čelnici političkih stranaka u BiH propustili prigodu riješiti uvjete za MAP prije ministarskog sastanka NATO- a u Bruxellesu ‧ prosinca
Unable to overcome a deadlock on required police reform, Bosnia and Herzegovina will miss the opportunity to start Stabilisation and Association Agreement (SAA) talks with the EU this yearNesposobnost da se pomakne s mrtve točke vezano uz nužnu reformu policije stajat će Bosnu i Hercegovinu propuštanja prilike za početak pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (SAA) s EU ove godine
You refer, of course, to your cousins, the Dowager Viscountess Dalrymple and her daughter the Honourable Miss Carteret, who arrive in Bath todayMislite, naravno, na Vaše rođakinje,Udovu Vikontesu Dalrymple i njezinu kćer Čestitu gđicu Carteret, koje danas stižu u Bath
Vesna da Vinca, owner of the " Mis JU " company, which organises the Serbian pageant, responded to critics who suggested the new Miss Serbia may not measure upVesna da Vinča, vlasnica tvrtke " Miss JU " koja organizira srpsko natjecanje, reagirala je na komentare kritičara kako nova miss Srbije možda ne zadovoljava uvjete
Well, Miss Celie, I do believe it' s time for me to goPa, mislim da je vrijeme da podem
Miss Connery... the rebel yell was first heard at Manassas... and at ‧ battles since then, from Richmond to GettysburgGđice Connery,Buntovnički poklik se po prvi put čuo u Manasasu...... i u još ‧ borbi od tada, od Richmonda do Gettysburga
Miss MacGregor, you' ve got to trust meGospođice MacGregor, morate mi vjerovati
Be so kind as to apologise for us to Miss DarcyBudite tako dobri i ispričajte nas Gđici Darcy
Sarajevo canton authorities will provide logistical support to the International Commission for Missing Persons to permanently base its headquarters and world-renowned forensic laboratory in the BiH capitalVlasti sarajevskog kantona pružit će logističku potporu Međunarodnom povjerenstvu za nestale osobe da svoje sjedište i svjetski priznati forenzični laboratorij trajno smjesti u glavni grad BiH
The Research and Documentation Centre has conducted the most detailed investigation to date into the number of persons killed or missing as a result of the BiH conflictIstraživačko- dokumentacijsko središte provelo je, do danas, najiscrpniju istragu broja ubijenih ili nestalih osoba kao rezultat sukoba u BiH
Unofficially, if you were to dig in just the right place in these woods out here, he wouldn' t be so missing anymoreNeslužbeno, da ste kopali na pravim mjestima u ovim šumama, ne bi se više vodio nestalim
Why wouldn' t Miss Mulwray quitclaim the deed to Mr Berman directly?Zašto gdjica Mulwray nije izravno prenijela vlasništvo na g.Bermana?
Miss Fritton, your brother' s here to see youGđice Friton, brat vam je došao u posjetu
Brammertz met on Monday with Deputy Prime Minister Jadranka Kosor in Zagreb to discuss the missing " artillery logs " which the tribunal seeks from Croatia to conduct trial proceedings against Ante Gotovina, Ivan Cermak and Mladen MarkacBrammertz se u ponedjeljak u Zagrebu sastao s potpredsjednicom vlade Jadrankom Kosor kako bi razgovarali o nestalim " evidencijama o topništvu " koje tribunal traži od Hrvatske za vođenje sudskog postupka protiv Ante Gotovine, Ivana Čermaka i Mladena Markača
Stranica 1. Pronađeno 347396 rečenice podudaranje izraz to miss.Pronađeno u 169,592 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.