Prijevodi u engleski:

  • gentle         
    (adjv   )

Slične fraze u rječniku hrvatski engleski. (6)

pitom
gently; tame; gentle; domestic
pitome
tame
pitomi kesten
chestnut; Castanea sativa; European chestnut; Spanish chestnut; sweet chestnut
pitomi zec
cony; coney; rabbit

Primjer rečenice s "pitomim", prijevod memorije

add example
hr Obično je ova žena pitoma kao golubica
en Usually, this woman is... gentle as a dove
hr Uvijek je opasno pitomim živinama predstaviti divljinu
en It' s always risky introducing a tamed animaI into the wild
hr Ponekad, kada je gnezdo ugroženo...... ova, naizgled pitoma stvorenja znaju da pojedu svoje mlade
en Sometimes, when the nest is threatened...... the seemingly docile creatures have been known to eat their own young
hr U pitomom zaljevu uz šljunkovite plaže i uredena sunčališta smješteni su hoteli i privatni apartmani .
en In the gentle bay hotels and private apartments are situated along the pebble beach and sunbathing areas .
hr Ako želite samo igru i kreativne radionice na pitomim obroncima Bilogore predlažemo posjet Velikoj Pisanici i Obiteljskom gospodarstvu Košutić , te igru i jahanje u sportsko - rekreacijskom centru Kukavica koji se također nalazi u Velikoj Pisanici .
en If your prefernce is just play and creative workshops on tamed slopes of Bilogora , we suggest the visit of Family farm Koš utić in Velika Pisanica . If you prefer playing and riding then Sports and recreational centre Kukavica wich is also located in Velika Pisanica is the right choice for you .
hr Brdovita ali pitoma unutrašnjost ispresjecana je brojnim stazama pogodnim za šetnje i biciklističke ture .
en The hilly yet gentle inland terrain is crisscrossed by numerous paths which are perfect for walks or biking trips .
hr Prvi stanovnik Splita bio je car Dioklecijan koji je baš u toj pitomoj uvali odlučio oko 293 . godine poslije Krista sagraditi raskošnu carsku vilu oko 30 tisuća metara četvornih u koju se povukao nakon odlaska sa trona rimskog imperatora .
en The first inhabitant of Split was the Roman emperor Diocletian who started to build his palace in this friendly bay around 293 AD . After his abdication he withdrew to this luxurious palace of about 30 thousand square meters .
hr Smještena u pitomoj dolini , u zaljevu , okružena vinogradima , maslinicima , brnistrom , sa s likovitom pozadinom krševite planine Velebita i otočića Prvića , koji kao da štite sa svih strana jedinstvenu šljunčanu plažu .
en It is located in a tame valley , in a bay , and surrounded by vineyards , olives groves and Spanish broom , with a picturesque background in the form of the Velebit Mountain and the island of Prvi ć , that seem to be protecting the unique pebbled beach from all sides .
hr Da li je to pitoma zmija?To je zvečarka
en That a friendly snake?
hr Nakon šetnje po pitomim obroncima Bilogore organizirali bi plesnu večer uz živu glazbu .
en After hiking on tamed slopes of Bilogora , dance evening with live music would be organised .
hr Sažetak : S ciljem prilagodbe postojeće agrotehnike proizvodnje pšenice zahtjevima održive poljoprivrede provedena su preliminarna ispitivanja reakcije pšenice ( sorta Pitoma ) na smanjenje količine dušika dodanog tijekom vegetacije .
en Summary : Aiming at adaptation of the existing crop management of wheat to the requirements of sustainable agriculture , we have carried out preliminary investigations of wheat ( cv . Pitoma ) reaction to decreased amounts of nitrogen applied during vegetative period .
hr Vidim da i nisi pitom kao što sam mislila!
en I guess you' re not as tamed as I thought after al!
hr S kvarnerske se obale uz strme obronke Učke uspinje gusta mreža putića kroz povijesne ruralne krajobraze i mala naselja te kroz krške šumark e nadaleko čuvenih pitomih kestena , maruna .
en From the Kvarner coast , a network of paths and trails ascends the steep slopes of Uč ka through rural landscapes , small villages and karst forests of famous sweet chestnuts .
hr Smješten uokolo potkovaste uvale , Supetar očarava svojom pitomom jednostavnošću .
en Situated on a horse-shoe shaped cove , Supetar fascinates with its tame simplicity .
hr Nakon 16, 2 km , neposredno prije šumarske kućice skrećemo lijevo na nešto lošiji put kojim se vozimo ponad pitomih uvala .
en After 16.2 km , just before a forester ' s cottage , we turn left onto a somewhat worse path that we follow along a group of coves .
hr Brdovita ali pitoma unutrašnjost ispresjecana je brojnim stazama pogodnim za šetnje i biciklističke ture ...
en Rocky but docile inside of the island has many paths suitable for long walks and cycling tours ...
hr Cancini su malo naselje smješteno u pitomom okruženju vrtova i maslinika s jedne strane , dok s druge , blizina mora i turističkog naselja Červar – Porat , omogućava doživljaj mora i kupanja .
en Cancini is a very small settlement situated within the gentle surroundings of gardens and olive groves at one side and the Cervar tourist settlement and the nearness of the sea which creates an atmosphere of sea and swimming at its other side .
hr Proći tim dijelom Hrvatske znači upoznati njezin kontinentalni karakter , vidjeti ravničarske predjele koji se nadopunjuju s pitomim brdima na kojima ima mnogo vinograda , listopadne šume te srednjovjekovnih utvrda .
en Visiting it means getting to know the continental character of the country , see the lowlands that are so ideally complemented with mellow hills and mounts the slopes of which are mostly covered with vineyards , walk the forests of oak , beech and other deciduous trees , visit medieval burgs , castles and manor houses .
hr Nitko ne ostaje ravnodušan kada ugleda beskrajne vinograde Zagorja smještene na pitomim zelenim obroncima .
en The endless vineyards of Zagorje rolling on the gentle , green slopes leave few people indifferent .
hr Smještena je u pitomom kraju dalmatinske Zagore , mirno se vuče kroz brojne kanjone , mjesta i brežuljke koji se uzdižu nad njom .
en It is situated in the peaceful countryside of Dalmatinska Zagora region and it i slowly passes through numerous canyons , spots and hills rising above it .
hr Iznad Lovrana na terasasto položenim vrtovima odlično uspijevaju trešnje , vinova loza i masline , a na dubokim , ispranim i zakiseljenim tlima obilno rastu šume pitomih kestena ( čuvenih lovranskih maruna ) .
en Above Lovran , in the terraced gardens , cherries , grape vines and olives are very successful . In the deep , leached and acidic soils , forests of sweet chestnuts grow marvellously , producing the marrons Lovran is famed for .
hr Ja NISAM pitoma životinja
en I AM NOT a tamed anima
hr Dok je u Gorskom kotaru brza i hladna ljepotica strmih obala , nizvodno od Ozlja razlijeva se u pitomu nizinsku rijeku .
en While it is a quick and cold beauty having steep shores in Gorski Kotar , downstream from Ozalj it is a gentle valley river .
Stranica 1. Pronađeno 45 rečenice podudaranje izraz pitomim.Pronađeno u 0,163 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.