Prijevodi u engleski:

 • agreement         
  (Noun  ) (noun   )
   
  An understanding to follow a course of conduct
 • arrangement         
  (Noun  ) (noun   )
 • accord     
  (verb, noun   )
 • compac   
 • concert     
  (verb, noun   )
 • convention         
  (noun   )
 • covenant   
  (verb, noun   )
 • stipulation   
  (noun   )
 • treaty     
  (noun   )
 • understanding   
  (Noun  ) (noun, adjv   )
 • consensus   
  (Noun  ) (noun   )
   
  general agreement
 • coincidence         
  (noun   )
 • compact   
  (verb, noun, adjv   )
 • congruence   
  (noun   )
 • declaration   
  (noun   )
 • fixture   
  (noun   )
 • go           
  (verb, noun   )
 • mise   

Slične fraze u rječniku hrvatski engleski. (72)

Anglo-irski sporazum
Anglo-Irish Treaty
arbitražni sporazum
arbitral agreement
carinski sporazum
tariff agreement
Daytonski sporazum
Dayton Agreement
dopunski sporazum
complementarity agreement
društveni sporazum
social contract; social pact
dvostrani sporazum
bilateral agreement
Džentlmenski sporazum
Gentleman’s Agreement
ekonomski sporazum
economic agreement
Europski sporazum
European Agreement
financijski sporazum
financial agreement
institucionalni sporazum
institutional agreement
ispravna primjena Sporazuma
proper functioning of the Agreement
klirinški sporazum
clearing agreement
materijalna povreda Sporazuma
material breach of the Agreement
međustrukovni sporazum
interprofessional agreement; inter-professional agreement
mješoviti sporazum
mixed agreement
monetarni sporazum
monetary agreement
Münchenski sporazum
Munich Agreement
na temelju dvostranih sporazuma
under bilateral agreements
Nicanski sporazum
Nice Agreement
obnavljanje sporazuma
renewal of an agreement
obveza iz ovoga Sporazuma
obligation under this Agreement
odredba ovoga Sporazuma
provision of this Agreement
okvirni sporazum
framework agreement
Opći sporazum o carinama i trgovini
General Agreement on Tariffs and Trade; GATT
Opći sporazum o poljoprivrednim proizvodima i uslu
General Agreement on Trade in Services
otkazati sporazum
to denounce an agreement
postići sporazum
to reach an agreement
potpisivanje sporazuma
signing of an agreement; signature of an agreement
povreda sporazuma
repudiation of an agreement; repudiation of the agreement
praktična primjena sporazuma
practical application of an agreement
predviđen Sporazumom
provided for under the Agreement
preferencijalni sporazum
preferential agreement
pregovori o sporazumu EZ-a
negotiation of an EC agreement
primjena ovoga Sporazuma
functioning of this Agreement
pristup sporazumu
accession; accession to an agreement
privremeni sporazum
interim agreement
privremeni sporazum EZ-a
EC interim agreement
proizvodi obuhvaćeni ovim Sporazumom
products covered by this Agreement
protokol uz sporazum
protocol to an agreement
provedba sporazuma
implementation of an agreement
provesti sporazum
to implement an agreement
revizija sporazuma
revision of an agreement
sastaviti sporazum
to draw up an agreement
Schengenski sporazum
Schengen Agreement; Schengen’s agreement
sektorski sporazum
sectoral agreement
sklopiti sporazum
to conclude an agreement
sporazum ADN
ADN agreement
sporazum ADR
ADR agreement
sporazum AETR
AETR agreement
sporazum ATP
ATP Agreement
Sporazum ATP
ATP Agreement
Sporazum Cvetković-Maček
Cvetković-Maček Agreement
sporazum EZ-a
EC agreement
sporazum EZ-a o trgovini
EC trade agreement
Sporazum iz Bretton Woodsa
Bretton Woods Agreement; Bretton Woods agreement
Sporazum iz Cotonoua
Cotonou Agreement
Sporazum iz Indian Springsa
Treaty of Indian Springs
Sporazum o osnivanju srednjoeuropske zone slobodne
Central Europe Free Trade Agreement
Sporazum o poljoprivredi
Agreement on agriculture
Sporazum o socijalnoj politici
Social Policy Agreement
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju
Stabilization and Association Agreement; Stabilisation and Association Agreement; stabilisation and association agreement
sporazum SALT
SALT Agreement
sporazum START
START agreement
Sporazum Svjetske trgovinske organizacije o određi
WTO Agreement on customs valuation
Sporazum u Saint-Germain-en-Layeu
Treaty of Saint-Germain-en-Laye
Trianonski sporazum
Treaty of Trianon
Washingtonski sporazum
Washington Agreement

Primjer rečenice s "sporazum", prijevod memorije

add example
hr Glasnogovornik Međunarodnog civilnog ureda, Andy McGuffie, izjavio je u međuvremenu za SETimes kako bi svaki sporazum KSS trebao biti u skladu sa Sveobuhvatnim prijedlogom o statusu Kosova
en International Civilian Office spokesman Andy McGuffie, meanwhile, told SETimes that any KSF agreement should be in line with the Comprehensive Proposal on the status of Kosovo
hr Iako je pozdravio osnivanje vijeća-- objavljeno u utorak ( ‧ ožujka), istog dana kada je EU pokrenula studiju izvedivosti o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju s tom zemljom-- predsjednik parlamenta Jakup Krasniqi istaknuo je uključenost parlamenta u proces integracije u EU, naglasivši njegovu suradnju s institucijama Unije i Europskim parlamentom
en Even though he welcomed the formation of the council-- which was inaugurated on Tuesday (March ‧ th), the same day the EU launched a feasibility study on the Stabilisation and Association agreement with the country-- Parliamentary Speaker Jakup Krasniqi noted the assembly 's engagement in the process of EU integration, underlining its co-operation with Union institutions and the European Parliament
hr Četiri dana nakon potpisivanja povijesnog sporazuma između Turske i Armenije, čelnici dviju zemalja sastali su se zbog nogometne utakmice
en Four days after a historic agreement between Turkey and Armenia was signed, the countries ' leaders met up for a football match
hr Gospodarsko interesno udruženje Croatiastočar pozvalo je stočare da prihvate sporazum i nastave poboljšavati učinkovitost proizvodnje
en Trade association Croatiastocar called on milk farmers to accept the agreement and to continue improving production efficiency
hr Albanija će također u ponedjeljak načiniti svoj prvi korak ka konačnom članstvu u EU, budući da zemlja treba potpisati Sporazum o stabilizaciji i priključenju (SAA) s Unijom tijekom sastanka u Luxembourgu
en Monday will also mark Albania 's first step towards eventual EU membership, as the country was due to sign its Stabilisation and Association Agreement (SAA) with the Union during the Luxembourg meeting
hr Na osnovi sporazuma vrijednost izvezene energije ne smije premašiti iznos od ‧ milijuna eura
en Under the agreement, the value of the electricity should not exceed ‧ m euros
hr Sretko Kalinić, koji se sučeljava sa ‧ godina zatvora zbog ‧ ubojstva, prebačen je u srijedu ujutro iz Zagreba za Beograd, u skladu s novim sporazumom o izručenju
en Sretko Kalinic, who faces ‧ years in prison for ‧ murders, was transferred from Zagreb to Belgrade early Wednesday, under a new extradition agreement
hr Demokrati predsjednika Borisa Tadića mogli bi iskoristiti većinu koju imaju u vladi kako bi nadglasali ministre koji se protive privremenom sporazumu s EU
en President Boris Tadic 's Democrats could use its majority in the cabinet to outvote ministers opposed to an interim deal with the EU
hr Paralment je također smanjio proračunska izdvajanja za većinu ministarstava u iznosu do ‧ posto jer zemlja teži sporazumu sa MMF- om o kreditu
en The parliament also reduced the budget allocations of most ministries by up to ‧ % as the country seeks a loan deal with the IMF
hr On je izjavio za kosovski dnevniki Koha Ditore kako je Srbija, s Bečkim sporazumom, " prihvatila to pravo, ali također i obvezu "
en He told the Kosovo daily Koha Ditore that Serbia, with the Vienna Agreement, " has accepted such a right, but also an obligation "
hr Predloženi Sporazum protiv trgovinskog krivotvorenja izazvao je prosvjede diljem Europe prošlog vikenda. [ Nikolay Dimitrov/SETimes ]
en The proposed Anti-Counterfeit Trade Agreement prompted protests throughout Europe last weekend. [ Nikolay Dimitrov/SETimes ]
hr Granični sporazum Kosova i Makedonije potaknuo prigovore
en Grumbling over Kosovo-Macedonia border deal
hr Odluka američke vlade uslijedila je manje od mjesec dana od kada je EU prekinula razgovore s Beogradom o Sporazumu o stabilizaciji i priključenju (SAA), navodeći kao razlog nepotpunu suradnju sa ICTY- em, posebice kada je u pitanju izručenje Mladića
en The US government 's decision came less than a month after the EU broke off talks on a Stabilisation and Association Agreement (SAA) with Belgrade, citing its failure to co-operate fully with the ICTY, particularly to hand over Mladic
hr Nabucco Gas Pipeline International GmbH, konzorcij odgovoran za projekt plinovoda Nabucco, potpisao je u srijedu ‧ lipnja, u Kayseriju u Turskoj sporazume o podršci
en Nabucco Gas Pipeline International GmbH, the consortium responsible for the Nabucco pipeline project, signed support agreements in Kayseri, Turkey, on Wednesday (June ‧ th
hr Ivanović je tijekom razgovora pozvao na odvajanje napora na postizanju sporazuma o decentralizaciji na Kosovu od procesa određivanja konačnog statusa
en During their talks, Ivanovic called for separating efforts to reach an agreement on decentralisation in Kosovo from the process of determining final status
hr Prema Ustavu BiH, koji je reguliran Daytonskim mirovnim sporazumom, država je osnivač i vlasnik tih institucija
en According to the BiH Constitution, regulated by the Dayton Peace Agreement, the state is the founder and owner of those institutions
hr Tekst pišem u razdoblju kojim su dominirala retrospektivna istraživanja napretka BiH, potaknuta desetom godišnjicom daytonsko- pariških sporazuma
en I am writing during a period that has been dominated by retrospective surveys of BiH’ s progress prompted by the tenth anniversary of the Dayton-Paris accords
hr Američki veleposlanik u Beogradu Michael C. Polt izjavio je kako će Washington poduprijeti svaki demokratski sporazum o statusu države kojeg postignu Srbija i Crna Gora
en US Ambassador to Belgrade Michael C. Polt said that Washington would support any democratic agreement on state status reached between Serbia and Montenegro
hr Tvrdeći kako su predložene reforme protuustavne i u suprotnosti s Daytonskim mirovnim sporazumom kojim je okončan sukob u Bi ‧ zaprijetili su kako će napustiti svoje dužnosti u institucijama na državnoj razini
en Claiming that the proposed reforms were anti-constitutional and in violation of the Dayton Peace Agreement, which ended the ‧ conflict in BiH, they threatened to leave their posts at the state-level institutions
hr Prema priopćenju američkog Ministarstava financija objavljenom u ponedjeljak, još tri osobe-- Avdyl Jakupi, Xhezair Shaqiri i Menduh Thaci-- stavljene su na crni popis zbog opstrukcije Ohridskog sporazuma kojim je ‧ godine okončan sukob u Makedoniji
en According to a treasury statement Monday, three others-- Avdyl Jakupi, Xhezair Shaqiri and Menduh Thaci-- have been designated as obstructing the Ohrid Agreement, which ended the ‧ conflict in Macedonia
hr EU i Hrvatska također su otvorile dva nova poglavlja pregovora o akcesiji nakon neuspjeha sporazuma u Irskoj
en The EU and Croatia also opened two new chapters in the accession negotiations after the failure of the treaty in Ireland
hr To će se promijeniti, sada kada su regionalni čelnici potpisali plan o proširenju i modernizaciji Srednjoeuropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA
en That 's set to change, now that regional leaders have signed onto a plan to expand and modernise the Central European Free Trade Agreement (CEFTA
hr Sporazum o stabilizaciji i priključenju između Albanije i EU i pravo EU o migracijama zahtijevaju ponovno razmatranje i unaprjeđenje postojećih rupa u zakonodavstvu, kao i institucionalnih struktura za provedbu politike o migracijama
en Albania 's Stabilisation and Association Agreement with the EU and the EU Acquis on migration both require that the existing gaps in legislation, as well as the institutional structures for implementing policies on migration, be reviewed and enhanced
hr Svaka zemlja koja je potpisala Bolonjski sporazum ima operativnu agenciju koja osigurava da se diplome te zemlje prihvaćaju i priznaju u cijelom svijetu
en Each country that signed the Bologna Accord has an operative agency to ensure that diplomas from that country are accepted and recognised worldwide
hr U sklopu koalicijskog sporazuma, Tadić, koji je obećao poduzeti brze korake na unaprjeđenju odnosa svoje zemlje s tribunalom, bit će na čelu novog tijela-- Vijeća za nacionalnu sigurnost-- koje će koordinirati rad svih sigurnosnih i obavještajnih službi
en As part of the coalition deal, Tadic, who has pledged to take quick steps to improve his country 's relations with the tribunal, will head a new panel-- the National Security Council-- which would co-ordinate the work of all security and intelligence services
Stranica 1. Pronađeno 6186 rečenice podudaranje izraz sporazum.Pronađeno u 0,636 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.