Prijevodi u engleski:

 • agreement         
  (Noun  ) (noun   )
   
  An understanding to follow a course of conduct
 • consensus   
  (Noun  ) (noun   )
   
  general agreement
 • accord     
  (verb, noun   )
 • arrangement         
  (noun   )
 • compac   
 • concert     
  (verb, noun   )
 • convention         
  (noun   )
 • covenant   
  (verb, noun   )
 • fixture   
  (noun   )
 • go           
  (verb, noun   )
 • mise   
 • stipulation   
  (noun   )
 • treaty     
  (noun   )
 • understanding   
  (noun, adjv   )

Slične fraze u rječniku hrvatski engleski. (76)

arbitražni sporazumarbitral agreement
biti u tajnu sporazumucollude
carinski sporazumtariff agreement
Daytonski sporazumDayton Agreement
dopunski sporazumcomplementarity agreement
društveni sporazumsocial contract; social pact
dvostrani sporazumbilateral agreement
Džentlmenski sporazumGentleman’s Agreement
Europski sporazumEuropean Agreement
Europski sporazum o pridruživanjuEuropean Association Agreement
financijski sporazumfinancial agreement
ispravna primjena Sporazumaproper functioning of the Agreement
klirinški sporazumclearing agreement
Londonski sporazum 1915.London Pact
materijalna povreda Sporazumamaterial breach of the Agreement
međunarodni sporazuminternational agreement
međustrukovni sporazuminterprofessional agreement; inter-professional agreement
monetarni sporazummonetary agreement
Münchenski sporazumMunich Agreement
na temelju dvostranih sporazumaunder bilateral agreements
Nicanski sporazumNice Agreement
obnavljanje sporazumarenewal of an agreement
obveza iz ovoga Sporazumaobligation under this Agreement
obvezujući sporazumbinding agreement
odredba ovoga Sporazumaprovision of this Agreement
okvirni sporazumframework agreement
Opći sporazum o carinama i trgoviniGeneral Agreement on Tariffs and Trade; GATT
Opći sporazum o poljoprivrednim proizvodima i usluGeneral Agreement on Trade in Services
Opći sporazum o trgovini uslugamaGATS
otkazati sporazumto denounce an agreement
postići sporazumto reach an agreement
potpisivanje sporazumasigning of an agreement; signature of an agreement
povlačenje iz sporazumawithdrawal from an agreement
povlašteni sporazumpreferential agreement
povreda sporazumarepudiation of an agreement; repudiation of the agreement
praktična primjena sporazumapractical application of an agreement
predviđen Sporazumomprovided for under the Agreement
preferencijalni sporazumpreferential agreement
pregovori o sporazumu EZ-anegotiation of an EC agreement
primjena sporazumaimplementation of an agreement
pristup sporazumuaccession; accession to an agreement
privremeni sporazuminterim agreement
proizvodi obuhvaćeni ovim Sporazumomproducts covered by this Agreement
protokol uz sporazumprotocol to an agreement
revizija sporazumarevision of an agreement
robni sporazumcommodity agreement
Schengenski sporazumSchengen Agreement; Schengen’s agreement
sektorski sporazumsectoral agreement
sporazum ADNADN agreement
sporazum ADRADR agreement
sporazum ATPATP Agreement
Sporazum ATPATP Agreement
sporazum EZ-a o suradnjiEC cooperation agreement
sporazum EZ-a o trgoviniEC trade agreement
Sporazum iz Bretton WoodsaBretton Woods Agreement; Bretton Woods agreement
Sporazum iz Camp DavidaCamp David Accords
Sporazum iz CotonouaCotonou Agreement
Sporazum iz Indian SpringsaTreaty of Indian Springs
sporazum među društvimainter-company agreement
sporazum o arbitražiarbitration agreement
sporazum o cijenamaprice agreement
sporazum o diobi tržištamarket-sharing agreement
sporazum o dobrovoljnom ograničenjuvoluntary restraint agreement
sporazum o isključivoj distribucijiexclusive distribution agreement
sporazum o pridruživanju EZ-uEC association agreement
Sporazum o protubalističkim raketamaABM Agreement
Sporazum o socijalnoj politiciSocial Policy Agreement
Sporazum o stabilizacijiStabilisation
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanjuStabilization and Association Agreement; Stabilisation and Association Agreement; stabilisation and association agreement
Sporazum o zaštiti intelektualnih pravaTrade Related Intelectual Property Rights
sporazum STARTSTART agreement
Sporazum Svjetske trgovinske organizacije o određiWTO Agreement on customs valuation
Sporazum u Saint-Germain-en-LayeuTreaty of Saint-Germain-en-Laye
Trianonski sporazumTreaty of Trianon
Washingtonski sporazumWashington Agreement
Washingtonski sporazum o zaštiti vrstaCITES

Primjer rečenice s "sporazum", prijevod memorije

add example
U međuvremenu, raste nezadovoljstvo nakon početnih poteškoća u provedbi sporazumaMeanwhile, dissatisfaction grew after initial difficulties in implementing the agreements
Postignut sporazum za okončanje prosvjeda u MitroviciDeal reached to end Mitrovica protests
Bosna i Hercegovina (BiH) i Svjetska banka zaključili su sporazum o kreditu u visini ‧ milijuna dolara za potporu razvitku urbane infrastrukture. Kredit na naplatu stiže za ‧ godina, uz ‧ godina odgode početka plaćanjaBosnia and Herzegovina (BiH) and the World Bank sealed an agreement on a $ ‧ m loan for support of urban infrastructure development. The loan has a ‧ year maturity and a ‧ year grace period
Turska poziva palestinske frakcije na postizanje sporazuma o formiranju vlade nacionalnog jedinstvaTurkey is urging Palestinian factions to agree on the formation of a unity government
Novi sporazum koji su potpisali hrvatski i srbijanski tužitelji najnoviji je signal normalizacije odnosaA new agreement signed between Croatian and Serbian prosecutors is the latest sign of normalised ties
" Siguran sam da bismo za NIS dobili pet do osam puta više da je prodan putem međunarodnog natječaja ", rekao je nekadašnji i sadašnji ministar gospodarstva Mlađan Dinkić prije potpisivanja sporazuma" I 'm sure that we would get five to eight times more for NIS if it was sold through international bidding, " former and incumbent Economy Minister Mladjan Dinkic said ahead of the signing of the agreement
Detalji sporazuma, koji pokriva oko ‧ ljudi koji žive duž granice s Rumunjskom, nisu objavljeniThe details of the agreement, which covers about ‧ people living in communities along the Romanian border, have not been disclosed
Sjedinjene Američke Dražave imaju sporazum SOFA s mnogim državama diljem svijetaThe United States maintains SOFA agreements with many nations worldwide
Prije približno deset dana čelnici osam vodećih vladajućih i oporbenih stranaka u BiH sastali su se u Brusselsu kako bi razmotrili izmjene ustava, koji je dio Daytonskog mirovnog sporazumaAbout ten days ago, the leaders of the eight main ruling and opposition parties in BiH met in Brussels to discuss changes in the constitution, which is part of the DPA
Pregovori Albanije o Sporazumu o stabilizaciji i priključenju (SAA) s Brusselsom počeli su prije više od godinu dana, ali je napredak bio sporAlbania 's negotiations on a Stabilisation and Association Agreement (SAA) with Brussels began more than a year ago, but progress has been slow
" Sa stalnom osudom bosanske države, blokiranjem središnjih državnih institucija, negiranjem genocida i unatoč presudama izrečenim na međunarodnom sudu u Haagu, Dodik napada temelje Daytonskog sporazuma, na koji se konstantno poziva ", kazao je Dizdarević neovisnom BiH listu Dani" With the constant denunciation of the Bosnian state, the blocking of central state institutions, the denial of the genocide in the face of verdicts carried out at the international court in The Hague, Dodik is attacking the foundation of the Dayton Agreement, which he constantly calls on, " Dizdarevic told BiH independent magazine Dani
Arbitražni sporazum potpisan početkom studenog vratio je Hrvatsku na kolosijek u procesu pridruživanjaAn arbitration agreement signed in early November put Croatia back on track in the accession process
Puna suradnja s ICTY- em nije samo obveza Srbije kao članice UN; to je također ključan uvjet za potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i priključenju (SAA) s EU, dok teži članstvu u UnijiFull co-operation with the ICTY is not only a UN member obligation for Serbia; it is also a key condition for the signing of its Stabilisation and Association Agreement (SAA) with the EU as it pursues Union membership
Kao prosvjed... odobrenju ovog Sporazuma... koji može samo potkopati...RepublikuAs a protest...... against the ratification of this treaty...... which can only subvert...... the Republic
Jesi li pročitao sporazum?Have you read this treaty?
Urednik Vjerske informativne agencije Živica Tucić izjavio je za SETimes kako je problem vjerojatno u tome što Beograd nije u dovoljnoj mjeri sudjelovao u stvaranju sporazumaReligious Information Agency editor Zivica Tucic told SETimes that the problem was probably that Belgrade was not sufficiently involved in the forming of the agreement
Srbijanski premijer Zoran Živković izjavio je da se nastavljaju kontakti s američkom administracijom, unatoč privremenoj odluci Srbije i Crne Gore o nepotpisivanju bilateralnog sporazuma sa Sjedinjenim Državama u svezi Međunarodnog kaznenog suda (ICCSerbian Prime Minister Zoran Zivkovic said contacts with the US administration are continuing, following Serbia-Montenegro 's provisional decision not to sign a bilateral agreement with the United States concerning the International Criminal Court (ICC
" Kada sporazum stupi na snagu, građani susjednih zemalja mogu boraviti u susjednoj zemlji do ‧ dana tijekom šest mjeseci ", priopćeno je na službenoj internetskoj stranici turskog ministarstva vanjskih poslova" When the agreement comes into power, the citizens of the neighbouring countries can spend up to ‧ days during every ‧ days, " says the Turkish foreign ministry 's official web site
Lajčak se složio s političarima bosanskih Srba koji su povezali Tihićevu promjenu stajališta o sporazumu o reformi policije sa sadašnjim sukobom između SDA i Stranke za BiH (SBiH), druge vodeće bošnjačke stranke u vladajućoj koaliciji Federacije BiHLajcak agreed with Bosnian Serb politicians who linked Tihic 's backtracking on the police reform agreement to an ongoing row between the SDA and the Party for BiH (SBiH), the other main Bosniak party within the Federation of BiH 's ruling coalition
Kako bi dobila zeleno svjetlo EU za razgovore, Turska je u srpnju ‧ godine potpisala protokol kojim se njezin carinski sporazum s Unijom proširuje na deset zemalja koje su se priključile bloku u svibnju ‧ godine, među kojima se nalazi i CiparTo get the EU 's green light for its talks, Turkey signed a protocol in July ‧ extending its customs agreement with the Union to the ten countries that joined the bloc in May ‧ including Cyprus
Umjesto toga, trebali bi naglašavati demokratski pristup rješavanju problema, što smo već i dokazali potpisivanjem Okvirnog sporazuma i njegovom ugradnjom u ustav i zakoneInstead, they emphasise the democratic approach to solving problems, which we have already proved by signing the Framework Agreement and having it implemented in the constitution and laws
Zato kandidatura prije svega ovisi o postizanju sporazuma o regionalnom predstavljanju PrištineThat is why the candidacy foremost depends on reaching agreement on the regional representation of Pristina
Sporazum o sigurnosti i suradnji obuhvaća dva područja-- međunarodno vojno obrazovanje i vanjsko financiranje vojskeThe Security and Co-operation Agreement covers two areas-- international military education and foreign military financing
Kako bi olakšalo stvari institucijama, ministarstvo prosvjete potpisalo je prošlog tjedna sporazume s nekoliko općina na Kosovu o pružanju financijske autonomije školamaTo make things easier for the institutions, the education ministry signed agreements last week with several municipalities in Kosovo to offer schools financial autonomy
Irska je ‧ lipnja na referendumu izglasala " ne " sporazumu s ‧ % prema ‧ %-- što je bitno veća margina od očekivane. EU je time ušla u novo krizno razdobljeOn June ‧ th, EU member Ireland voted " no " on the treaty ‧ % to ‧ %-- a much wider margin than had been expected-- plunging the EU into a new crisis
Stranica 1. Pronađeno 6186 rečenice podudaranje izraz sporazum.Pronađeno u 1,534 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.