Prijevodi u engleski:

  • pork products   

Primjer rečenice s "suhomesnati proizvodi", prijevod memorije

add example
hr Stalni sustavi kontrole kvalitete jamče vrhunsko meso i mlijeko s beljskih farmi od kojih nastaju poznati proizvodi prehrambene industrije Belja ( brašno , si revi , suhomesnati proizvodi , vino ) čime postižemo sljedivost proizvodnje od polja do Vašeg stola .
en Constant quality control systems guarantee top quality meat and milk from the farms of Belje , used to make well-known products of Belje food industry ( flour , cheeses , cured meat products , wine ) , which is how we accomplish traceability of products from the field to your table .
hr Tu se degustiraju vina , rakije , sirevi ili suhomesnati proizvodi .
en Here wine , grappa , cheese and cured meats can be tasted .
hr Doduše, veterinarska služba BiH pokušava dobiti izvozne dozvole za mliječne proizvode, med i piletinu, kao i za neke dugotrajne suhomesnate proizvode
en The BiH veterinary office, though, is trying to obtain export permits for dairy products, honey and chicken, as well as for some non-perishable red-meat products
hr Oni su vrlo česta namirnica koja se konzumira sama ili kao prilog , obično uz suhomesnate proizvode uz dodatak vrhnja , crvene mljevene paprike , češnjaka te drugog povrća i namirnica .
en They are very often on the menu either as a separate meal or as a side-dish , usually with smoked and cured meats and with cream , red paprika , garlic or other vegetables or food .
hr Danas je brand Pivac sinonim za vrhunske suhomesnate delicije što ih predvode pršut , panceta i kraški vrat .
en Today Pivac is a brand and has become the byword for high-quality smoked and cured meats with prosciutto , pancetta and Karstic neck blazing the trail .
hr Korist će imati postojeći proizvođači i to samo oni koji nisu konkurentni i koji ne mogu izvoziti svoje proizvode, odnosno natjecati se na inozemnim tržištima
en Existing manufacturers will benefit and only those who are not competitive and who cannot export their products, and hence cannot compete in foreign markets
hr " Imamo toliko toga za učiniti na području kvalitete proizvoda, standarda, i vrlo je jasno da moramo ostvariti bolju kvalitetu upravljanja
en " We have so much to do in the area of quality of products, of standards. And it is very clear that we have to achieve a better quality management
hr BANKSERVICE je podgrupa proizvoda koja obuhvaća rješenja namijenjena obavljanju non- core poslova te raznih vrsta servisnih poslova unutar banke .
en BANKSERVICE represents a group of solutions that support various services within the Bank that are not core banking applications .
hr Turskoj će biti potrebno poboljšati kvalificiranost svojih poljoprivrednih radnika i povećati kvalitetu poljoprivrednih proizvoda, koji će cirkulirati unutar Unije
en The country will need to improve the qualifications of its agricultural workers and boost the quality of its agricultural products, which will circulate within the Union
hr Ali ti si me pitao o proizvodu
en Meanwhile, you were asking me about the spin- off
hr Ukoliko prije slanja upita želite saznati više o našim djelatnostima , proizvodima i uslugama , posjetite odgovarajuće stranice ili se obratite jednom od naših prodajnih inženjera .
en If , before sending a request , you wish to learn more about our activities , products and services , visit their pages , or contact one of our� Sales Engineers .
hr Danas je na području općine Pregrada od industrijskih kapaciteta najrazvijenija tekstilna konfekcija te proizvodnja stakla i plastičnih proizvoda .
en Today the most developed industrial capacities in the Pregrada region are in the textile and clothing industry as well as glass and plastic product manufacturing .
hr Proizvodi su u konvencionalnim pakiranjima , bilo za konzumaciju direktno prilikom obavljanja aktivnosti ili za konzumaciju kod kuće u praktičnom pakiranju .
en Products can be found in conventional packaging , whether for direct consummation during the performance of activities or for consummation at home in practical packaging .
hr Posjetite nas i uvjerite se u najveći izbor biljaka i pratećih proizvoda u najvećem hrvatskom vrtnom centru .
en Visit us and choose from the biggest selection of plants and other related products in biggest Croatian garden center .
hr Brtonigla je i važna postaja na putevima duge tradicije pretvorene u kulturu istinskog užitka i kvalitetnih proizvoda koje neizostavno morate kušati .
en Brtonigla represents an interesting stop at the long paths of tradition , turn ed into a culture of genuine pleasure and top quality products one simply must taste .
hr " Često smo kao potrošači bili u situaciji vidjeti reklamu u kojoj se nudi popust od ‧ posto, ali kada odete u prodavaonicu shvatite kako je popust ‧ ili ‧ posto, dok je samo za jedan jedini proizvod popust ‧ posto
en " We 've often as customers been in a situation where we see that there 's an ‧ per cent discount, but when you go to the shop you find that it 's ‧ or ‧ per cent, with one single product at ‧ per cent
hr Zvijezda je izdala svoj drugi newsletter u kojem informira potrošače o novim proizvodima i marketinškim aktivnostima : nova web stranica , novi margarinski namaz Margo IQ , Zvijezda njoki i Zvijezda tuna .
en Zvijezda has published its second newsletter in which it provides the consumers with the information about the new products and marketing activities : the new website , new Margo IQ margarine spread , Zvijezda gnocchi and Zvijezda tuna .
hr Mnogi su ljudi frustrirani zato što vlada nije snizila poreze na prehrambene proizvode. [ Reuters ]
en Many people are frustrated the government did not adjust taxes on food items. [ Reuters ]
hr " Trgovinski sporazum s EU- om donio je Kosovu preferencijalne trgovinske mjere, što znači da su kosovski izvoznici izuzeti iz carinskih davanja u slučaju izvoza njihovih proizvoda na tržište EU ", izjavio je dužnosnik ministarstva trgovine i industrije Flamur Keqa
en " The trade agreement with the EU has applied autonomous preferential trade measures in Kosovo, which means Kosovo exporters were exempted from customs duties in the case of export of their products in EU market, " Trade and Industry Ministry official Flamur Keqa said
hr Kvalitetno suho bijelo vino , proizvodi se od sorte grožđa Malvazija istarska .
en High quality dry white wine produced from grape varieties Istrian Malvasia .
hr Zajedno s klijentom naš tim radi na razumijevanju i integriranju punog potencijala MICROS proizvoda kako bi udovoljili organizacijskim i poslovnim zahtjevima klijenata .
en Together with the customer , our team works to understand and integrate the full potential of MICROS products to meet the organisational and business requirements of the client .
hr U današnje je vrijeme kartica jedno od najmasovnijih načina plaćanja proizvoda i usluga .
en Nowadays , cards are one of the most used means of paying products and services .
hr Decking je proizvod od drva koje procesom termo tretiranja dobiva nova svojstva ( otpornije na vlagu , štetočine ) i samim time postaje upotrebljivo i za nove primjene u okruženju Vašeg doma .
en Decking is a product of wood thermal treatment process , which gets new features ( more resistant to moisture , pests ) and thus becomes usable for new applications in the environment of your home .
hr Očekuje se , da ukupni rezultati istraživanja budu bez potrebe za naknadnom probnom proizvodnjom , primjenjljivi u industrijskoj proizvodnji novih proizvoda .
en It is expected that the total research results will be applied in industrial production of new products without any need for additional test production .
hr U vlasništvu HEP- a je sedam termoelektrana , s tim da su TE Sisak , TE Rijeka , TE Plomin 1 i KTE Jertovec kondenzacijske za proizvodnju električne energije , a TE- TO Zagreb , EL- TO Zagreb i TE- TO Osijek su termo elektrane toplane u kojima se u spojenom procesu proizvodi električna i toplinska energija .
en HEP owns seven thermal power plants of which Sisak , Rijeka , Plomin and KTE Jertovec are of condensing type and produce electricity while TE-TO Zagreb , EL-TO Zagreb and TE-TO Osijek are cogenerating plants which produce both electricity and heat in a combined cycle .
Stranica 1. Pronađeno 3215 rečenice podudaranje izraz suhomesnati proizvodi.Pronađeno u 0,674 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.