Prijevodi u engleski:

  • pork products   

Primjer rečenice s "suhomesnati proizvodi", prijevod memorije

add example
Stalni sustavi kontrole kvalitete jamče vrhunsko meso i mlijeko s beljskih farmi od kojih nastaju poznati proizvodi prehrambene industrije Belja ( brašno , si revi , suhomesnati proizvodi , vino ) čime postižemo sljedivost proizvodnje od polja do Vašeg stola .
Constant quality control systems guarantee top quality meat and milk from the farms of Belje , used to make well-known products of Belje food industry ( flour , cheeses , cured meat products , wine ) , which is how we accomplish traceability of products from the field to your table .
Tu se degustiraju vina , rakije , sirevi ili suhomesnati proizvodi .
Here wine , grappa , cheese and cured meats can be tasted .
Doduše, veterinarska služba BiH pokušava dobiti izvozne dozvole za mliječne proizvode, med i piletinu, kao i za neke dugotrajne suhomesnate proizvode
The BiH veterinary office, though, is trying to obtain export permits for dairy products, honey and chicken, as well as for some non-perishable red-meat products
Oni su vrlo česta namirnica koja se konzumira sama ili kao prilog , obično uz suhomesnate proizvode uz dodatak vrhnja , crvene mljevene paprike , češnjaka te drugog povrća i namirnica .
They are very often on the menu either as a separate meal or as a side-dish , usually with smoked and cured meats and with cream , red paprika , garlic or other vegetables or food .
Danas je brand Pivac sinonim za vrhunske suhomesnate delicije što ih predvode pršut , panceta i kraški vrat .
Today Pivac is a brand and has become the byword for high-quality smoked and cured meats with prosciutto , pancetta and Karstic neck blazing the trail .
Inovativni proizvodi za odvodnju iz HAURATON- a osiguravaju da voda otječe pravim putem te tako zaštićuje građevine širom svijeta .
Innovative products for drainage from a HAURATON ensure that water drains right through and thus secures the buildings around the world .
Svakako posjetite ovu zanimljivu trgovinu i kušajte njihove proizvode .
Make sure to visit this interesting store and to try his products .
Najpoznatiji proizvod Plive i dalje je antibiotik Sumamed, dobro poznat europskim liječnicima i potrošačima
Pliva 's most famous drug remains the antibiotic Sumamed, widely known among European physicians and consumers
Naša misija je osigurati klijentima kompletnu podršku u izvođenju objekata , zadovoljavanje njihovih želja uz maksimalno poštivanje struke , osiguravanje garancije za sve proizvode kao i servisiranje na duži rok te kompletne usluge u postprodaji , jer će u konačnici uspješno obavljen posao predstavljati novostvorenu vrijednost za naše poduzeće .
Our mission is to provide our clients a full support in rendering and furnishing the objects , satisfying their wishes while honouring the profession , ensuring the warranty for each product as well as long-term maintenance and after sales support , because in the end , a work well done is a value added to our company .
" Bosna i Hercegovina ima otvoreno gospodarstvo koje na koncu konca štiti građane BiH od povećanja cijena preko onih na svjetskim tržištima ", dodaje se u priopćenju i naglašava kako " povećanja cijena, koja su bila dramatična u slučaju nekih proizvoda, nisu iznad onih na svjetskom tržištu "
" Bosnia and Herzegovina has an open economy, which ultimately protects BiH citizens against price increases above those on world markets, " the statement added, noting that " price rises, which have been dramatic for some products, are not above those on the world market. "
Učitaj ponovo & popis grešaka (za trenutni proizvod
Reload Bug & List (for current product
Mnogi su prepoznali jednostavnost i kvalitetu ovih proizvoda koji ne zahtjevaju dodatnu pripremu i uklopili ih u svoje svakodnevne jelovnike .
Many recognize the simplicity and quality of these products , as they require no additional preparation or cooking and , thus , are easily fitted into daily menus .
Dodao je da BiH trenutno ne ispunjava trgovinske uvjete EU i stoga proizvođači i poljoprivrednici iz BIH neće moći izvoziti proizvode u Hrvatsku
He added that BiH currently does not fulfill the EU conditions for trade, and therefore, BiH manufacturers and farmers will not be able to export products to Croatia
Prema istraživanjima Vitamin Research Products Inc Journal ( 3/ 99Vol. 13‧ 3 ) kandida proizvodi 79 vrste toksina .
According to the research made by the Vitamin Research Products Inc Journal ( 3/ 99Vol.13‧3 ) , Candida produces 79 kinds of toxins .
Odlikuju nas kratki rokovi isporuke i visoka kvaliteta proizvoda .
Our advantages are short delivery terms and high product quality .
Ukoliko je potreban stručan savjet o prikladnoj uporabi nekog proizvoda , voditelji odgovarajućeg odjela rado će vam izići u susret korisnim informacijama .
If you need professional advice on proper use of a certain product , respective department managers will be glad to offer you useful information .
Dugogodišnje iskustvo naših stručnjaka u svim sferama poslovnog svijeta je garancija uspjeha i kvalitete naših proizvoda i usluga .
Years long experience of our experts in all sp heres of business world is guarantee of success and quality of our products and services .
Glavni Solarisov proizvod su fotonaponski moduli namjenjeni za tržišta : Hrvatske , Slovenije , Bosne i Hercegovine , Srbije , Crne Gore , Makedonije , Albanije i Bugarske .
Solaris ' primary products are photovoltaic modules intended for markets of : Croatia , Slovenia , Bosnia and Herzegovina , Serbia , Montenegro , Macedonia , Alba nia and Bulgaria .
Tamo se proizvodi M- ovo oružje za masovno uništenje
Furnaces produce iron for making M' s weapons of destruction
Klijentima nudi širok raspon proizvoda i usluga od digitalne fotografije do digitalne zabave , te od računalstva do kućnog ispisa .
Clients a wide range of products and services from digital photography to digital entertainment and from computing to home printing .
Dobitnik priznanja " Cropack " u kategoriji inozemni proizvod na hrvatskome tržištu za Carlsberg kutiju 20x0. 5 l boca i u kategoriji serija inozemnog proizvoda na hrvatskom tržištu za kutiju Carlsberg pivo .
" Cropack " acknowledgement winner in the Foreign Product in the Croatian Market category for the Carlsberg box 20x0.5 l bottle and in the Foreign Product Series in the Croatian Market category for the Carlsberg beer box .
S našim programom krevetnine i madraca , učiniti ćete korak više prema zdravom životu i pridružiti se tisućama zadovoljnih korisnika naših proizvoda .
With our bedding and mattresses program , you will make another step toward a healthy life and join thousands of our satisfied customers .
Decking su proizvodi od drva koje procesom termo tretiranja dobivaju nova svojstva ( otpornije na vlagu , štetočine ) i samim time postaje upotrebljivi i za nove primjene u okruženju Vašeg doma .
Decking products are made of wood thermal treatment process to obtain new properties ( resistant to moisture , pests ) and thus become useful for new applications in the environment of your home .
Ipak, ona je optimist i ponosno pokazuje svoja ručno izrađene vunene pokrivače, kožne natikače i prsluke, koji se, za razliku od ostalih tradicionalnih proizvoda, ne mogu naći drugdje na tržnici
Yet, she is optimistic and proudly presents her home-woven wool blankets, leather slippers and waistcoats which, unlike the other traditional products, are not to be found elsewhere at the fair
Rezultati istraživanja poslužit će kao osnova za unapređenje i razvoj novih tehnologija odnosno novih proizvoda koji ne postoje u našoj zemlji .
The research results will beused as the basis for promoting and developing new technologies and new products which do not exist in this country .
Stranica 1. Pronađeno 3215 rečenice podudaranje izraz suhomesnati proizvodi.Pronađeno u 2,489 ms.Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Oni dolaze iz mnogih izvora i ne provjeravaju. Budite upozoreni.